Sam Ghandchiسام قندچي حاشیه: یادداشتی با عنوان «من چگونه مسلمان شدم؟» از مسیح علینژاد

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4271-masih-alinejad.htm

http://isdmovement.com/2022/0322/032422/032422.Massih-Alineja-How-I-became-a%20Moslem.htm

پی نوشت پنچم فروردین ماه 1401: روز گذشته خانم مسیح علینژاد در صفحه ی توییترشان، لینک متن نوشتار هفته ی گذشته شان را در مورد سکولار دموکراسی، به همراه حاشیه ی زیر که در سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران منتشر شده بود، از توییتر ایرانسکوپ-دات-کام، بازتوییت کردند، و خوانندگانِ بیشتری،فرصت مطالعه ی این مطلب و حاشیه ی آنرا پیدا کردند. همانطور که 15 سال پیش بحث شد «سکولاريسم آينده ايران را رقم خواهد زد»! با سپاس از تلاشهای خانم مسیح علینژاد که از این طریق به آشنایی و درک بهتر از مفهوم سکولار دموکراسی در جامعه ی ایرانی، یاری میرسانند. س. ق.

مطالب مرتبط: 1    2    3    4

 

masih-alinejad-secularism

 

هفته ی گذشته یادداشتی بسیار خواندنی را از خانم مسیح علینژاد در صفحه ی فیسبوکشان مطالعه کردم که تحت عنوان «من چگونه مسلمان شدم»، منتشر شده بود! مطالعه ی این نوشته را به همه ی دوستان توصیه می کنم. تنها نکته ای که مایلم اضافه کنم اینکه سکولاریسم در این نوشته بعنوان «جدایی دین و سیاست» تعریف شده است. تا آنجا که به «دین» مربوط می شود، به قول دکتر اسماعیل نوری علا بسیاری از اعتقادات مذهبی و غیرمذهبی را می شود «دین» نامید، و بازهم به قول ایشان بهتر است برای بیان منظور در این بحثها بگوییم «مذهب»! تا آنجا هم که به «جدایی مذهب و سیاست» مربوط می شود، شخصاً با آن مخالف هستم و به تصور این نگارنده باعث ارتجاعی شدن افراد مذهبی می شود. به عبارت دیگر گرچه این قلم ایجاد احزاب و تشکیلاتهای سیاسی بر اساس مذهب، یعنی سازمانهایی نظیر «نهضت آزادی» را تشویق نمی کنم و ایجاد احزاب سیاسی را بر اساس «برنامه حزبی» درست می دانم، با اینحال با ممنوع کردن احزاب مذهبی تا وقتی جنایتی مرتکب نشده یا ترویج نکرده اند (نظیر دادن فتوای قتل مرتد)، با وجود داشتن آنها مشکلی ندارم! از دیدگاه این نگارنده، «سکولاریسم» یعنی «جدایی حکومت و مذهب»، و مشخصاً دلیل مخالفت خود را با «جدایی مذهب و سیاست»، در نوشته ای تحت عنوان «سکولاریسم چیست»، بیش از 20 سال پیش به فارسی و انگلیسی، توضیح داده ام. بازهم با سپاس از یادداشت بسیار خواندنی خانم مسیح علینژاد!

  

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

دوم فروردین ماه 1401
March 21,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH