Sam Ghandchiسام قندچي نقدی از مسیح علینژاد درباره دموکراسی غربی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4265-masih-alinejad.htm

A Critique of Masih Alinejad about Western Democracy

http://www.ghandchi.com/4265-masih-alinejad-english.htm

مطالب مرتبط: *   **   1     2     3     4     5     6     7     8

 

masih-alinejad-free-speech

 

دوست عزیز خانم مسیح علینژاد،

 

من شما را دوست خطاب می کنم گرچه هیچوقت ملاقاتی نداشته ایم و مکالمه تلفنی یا مکاتبه ای نیز با شما نداشته ام؛ اما، تلاشهای شما را برای حمایت از حقوق بشر در ایران تحسین می کنم! و گرچه همانگونه که در مورد موضوع دیگری کمتر از یکماه پیش، از شما انتقاد کردم، نقدم در اینجا نیز نه تنها به معنی مردود دانستن کاندیدایی تان برای جایزه صلح نوبل نیست، بلکه برعکس، همانطور که یک ماه پیش اعلام کردم کاملاً از شما حمایت می کنم که نامزد دریافت جایزه صلح نوبل امسال باشید، و دو سال پیش نیز همین کار را کردم!

 

همچنین حمله ی چند نفر بی نام را به شما، چون در گذشته با اصلاح طلبان اسلامی بوده اید، و چند روز پیش به خاطر سیاستهای غلط صدای آمریکا مقصر خوانده بودند، محکوم می کنم! به باور صاحب این قلم کارهای شما تنها چیز خوبی است که از سرویس فارسی صدای آمریکا، بیرون می آید. و تا آنجا که به نگاهم به شما بمثابه بخشی از اصلاح طلبان اسلامی ایران در گذشته مربوط می شود، آنرا همان شکل می بینم که همیشه به کسانی نظیر زنده یاد سناتور رابرت برد نگاه کرده ام که اول عضو کوکلاکس کلان بود اما بعدها دیدگاههایش را در زندگی تغییر داد و یکی از پرپشتکارترین مروجین دموکراسی و مبارزه علیه تبعیض نژادی در کنگره آمریکا شد!

 

حالا بعد از این مقدمه، نقدم از شما چه موضوعی است که به تازگی بیان کرده اید؟ دو روز پیش، شما در ایتالیا مطلبی بیان کرده اید که در توییترتان نیز درج کرده اید:

 

"مسیح علینژاد: من از دولتهای غربی و کمپانی های تکنولوژی خشمگینم. وقتی دسترسی میلیونها نفر در ایران به شبکه های اجتماعی ممنوع است، چرا شما دیکتاتورها را از وسائل ارتباط جمعی با لگد بیرون نمی کنید؟"*

 

پاسخ کوتاه اینکه دقیقاً فرق ما با رژیم اسلامی در همین است! دوباره اینکه به باور این نگارنده برعکس است، شما باید به دولتهای غربی به دلیل آنچه ذکر کرده اید، افتخار کنید و نه آنکه از آنها برای آنچه مورد اشاره قرار داده اید، خشمگین باشید، چرا که دقیقاً این موضوع بسیار مهمی است که دموکراسی واقعی و استبداد را از هم جدا می کند. شما ممکن است بپرسید که چرا کشوری نظیر آلمان امروز گفتار نفرت پراکنانه نازی ها را ممنوع کرده است. من در پاسخ می گویم که قوانین مربوط به گفتار نفرت برانگیزانه در اروپا ضد آزادی بیان است و قوانین آمریکا در این رابطه بسیار پیشرفته تر هستند، گرچه می فهمم برخی مسائلی که در سیستم های حقوقی اروپا مطرح می شوند شایسته ی توجه هستند. منظورم از میفهمم این است که وقتی کسی تحریک به خشونت می کند و باعث می شود شخص دیگری دست به عملی خشونت آمیز بزند، شخص اول باید بخشی از مسؤلیت را بر گردن بگیرد، آنچه به درستی قوانین اروپا به آن توجه دارد، اما با متوقف کردن آزادی بیان جهت اجتناب از نتایج گفتار تنفرانگیزانه، مخالفم. به باور این نگارنده آزادی بیان باید تقدم داشته باشد، چرا که بشریت به اندازه ی کافی به دلیل فقدان آزادی بیان صدمه دیده است.

 

باید یادآوری کنم که در اوج سالهای جنگ سرد، خیلی پیش از اینترنت، کلیات 12 جلدی آثار استالین و کلیات 45 جلدی آثار لنین حتی در بسیاری از کتابخانه های نقاط دورافتاده ی آمریکا قابل دسترسی بود و این موضوع تفاوت مهم دموکراسی غربی را با استبداد رژیمهای توتالیتر تشکیل می دهد و متأسفانه بسیاری از چپ کنونی که به دسپاتیسم اردوگاه کمونیستی در قرن بیستم پی برده اند، همچنان به این تفاوت مهم، اذعان نمی کنند!

 

دوباره با سپاس از شما برای همه ی کار بزرگی که جهت مطلع کردن جهان در مورد کوکلاکس کلانهای اسلامی انجام می دهید.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم اسفند ماه 1400
March 17,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH