Sam Ghandchiسام قندچي لطفاً مطلب ِکوتاهی را از منشنی درباره ی «فیروز موسی لو» با دقت مطالعه کنید

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4264-mention-of-firuz-musalu.htm

پی نوشت 30 خرداد 1401: مطلب زیر 4 ماه پیش منتشر شد. چند ساعت پیش خبر اعدام و در واقع قتل دولتی زنده یاد فیروز موسی لو، انتشار یافت، همانطور که چهار سال پیش در چنین روزهایی، خبر اعدام و در واقع قتل دولتی رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی، اعلام شد! برای رامین، زانیار و لقمان دست کم دوسال تلاش مستمر حقوق بشری انجام شد! لطفاً به جای تولید و دامن زدن به شایعات بی اساس، و متهم کردن فعالان حقوق بشر که از زندگی خود برای کمک به قربانیان نقض حقوق بشر مایه می گذارند، به ریشه نگاه کنیم! ما همه در سوگ از دست دادن یک زندانی سیاسی دیگر رژیم اسلامی هستیم! س. ق.

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9

 

mention-of-firuz-musalu

 

دوستان گرامی، چهار ساعت پیش منشنی را این نگارنده منتشر کردم تحت عنوان «فیروز موسی لو»! می خواستم از خوانندگان تقاضا کنم لطفاً مطلبی را که با شماره 1 در آنجا لینک کرده ام، با دقت مطالعه کنید. مطلبی بسیار کوتاه است درباره ی این زندانی محکوم به اعدام که سایت «عصر آنارشیسم» منتشر کرده است! شخصاً یکی از منتقدان آنارشیسم و همچنین از مخالفان جدی پژاک و جریان پ.ک.ک ترکیه هستم! اما آنچه را سایت عصر آنارشیسم در مورد «فیروز موسی لو» نوشته، بهترین برخوردی است که از دیدگاه صاحب این قلم، می توان مطرح کرد؛ و امیدوارم بویژه کسانیکه به شدت نگران تجزیه ی ایران هستند، چه در اپوزیسیون و چه در پوزیسیون، این یادداشت کوتاه سایت عصر آنارشیسم را، با دقت مطالعه کنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم اسفند ماه 1400
March 15,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH