Sam Ghandchiسام قندچي لطفاً مطلب ِکوتاهی را از منشنی درباره ی «فیروز موسی لو» با دقت مطالعه کنید

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4264-mention-of-firuz-musalu.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9

 

mention-of-firuz-musalu

 

دوستان گرامی، چهار ساعت پیش منشنی را این نگارنده منتشر کردم تحت عنوان «فیروز موسی لو»! می خواستم از خوانندگان تقاضا کنم لطفاً مطلبی را که با شماره 1 در آنجا لینک کرده ام، با دقت مطالعه کنید. مطلبی بسیار کوتاه است درباره ی این زندانی محکوم به اعدام که سایت «عصر آنارشیسم» منتشر کرده است! شخصاً یکی از منتقدان آنارشیسم و همچنین از مخالفان جدی پژاک و جریان پ.ک.ک ترکیه هستم! اما آنچه را سایت عصر آنارشیسم در مورد «فیروز موسی لو» نوشته، بهترین برخوردی است که از دیدگاه صاحب این قلم، می توان مطرح کرد؛ و امیدوارم بویژه کسانیکه به شدت نگران تجزیه ی ایران هستند، چه در اپوزیسیون و چه در پوزیسیون، این یادداشت کوتاه سایت عصر آنارشیسم را، با دقت مطالعه کنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم اسفند ماه 1400
March 15,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH