Sam Ghandchiسام قندچي آقای تاجزاده حکومت اسلامی با ولایت فقیه و بدون آن به درد نمی خورد

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4245-tajzadeh.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5

 

mostafa-tajzadeh

 

آقای مصطفی تاجزاده، دوباره شما شروع کرده اید و بعد از مدتی با کشف "تازه ای" می خواهید این کشتی به گل نشسته را با فرمول «جمهوریِ اسلامیِ بدون ولایت فقیه»، درمان کنید! شما رهبران اصلاح طلب به اندازه ی کافی وقت یک ملت را تلف کرده اید و محصولش نیز جان باختن نوید افکاری ها و در همچنان در زندان و در معرض خطر اعدام بودن برادران نوید یعنی حبیب و وحید افکاری و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی است. این ارمغان شما اصلاح طلبان برای جامعه ی ایران بوده است که شاید از زمان کانت تا به امروز ایده ی اصلاح طلبی تا این اندازه در کشوری مورد تنفر مردم آن کشور قرار نگرفته بود. لطفاً بیشتر وقت خودتان و مردم ایران را با این راه حلهای هزاران بار آزمایش شده، تلف نکنید. اصلاح طلبی در ایران تمام شده است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

اول اسفند ماه 1400
February 20,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH