Sam Ghandchiسام قندچي کلاس دوم: چگونه جدول ضرب وارد مغز من شد

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4242-multiplication-table.htm

2nd Grade: How did Multiplication Table Get into my Brain

http://www.ghandchi.com/4242-multiplication-table-english.htm

مطالب مرتبط:  1     2

 

multiplication-table

 

وقتی کلاس دوم دبستان بودم، آموزگارم به مادر و پدرم گفته بود جدول ضرب را قبل از کلاس بلد بودم! کسی با من در خانه ریاضیات کار نکرده بود! همچنین گرچه در کودکستان 3 سال بودم (از 3 تا 6 سالگی)، همه ی آنچه از آن دوره به یادم است خوردن نان سوخاری و شیر بود! مادرم به من گفته بود وقتی بچه بودم، دکمه ها یا مهره ها را می گرفتم، و آنها را به شکلهای مختلف می چیدم ظاهراً برای بازی! کلاً همیشه حفظ کردنم بد بود و وقتی در سیستم آموزشی در ایران ما اغلب باید شعر حفظ می کردیم، همیشه ناموفق بودم! حتی در این سن 70 سالگی همچنان حفظ کردن برایم سخت است و نمی دانم تا چه اندازه به خاطر دیمنشیا و آلزایمر است:) پس چطور جدول ضرب را قبل از کلاس دوم بلد بودم؟ این موضوع همیشه برایم سؤال بود. روز گذشته کتابی خواندم تحت عنوان «افقهای مغز نوشته ی ربکا شوارزلوز». کتابی بسیار عالی که در آن مدلی بسیار ساده مطرح شده است. او می گوید به همان شکل که ما از زمان بطلمیوس تا زمان کپرنیک تا زمان ما، نقشه از جهان داریم که جایگاه ما را در جهان نشان می دهد، به همین شکل نیز نقشه هایی در سر ما هستند (نقشه های مغز واقعی و نه استعاره ای) که جایگاه جهان را در ما نشان می دهند! به عبارت دیگر، این نقشه های مغز در کنش و واکنش بدن ما با جهان خلق شده اند. به زبان فلسفه ی کانت، می توانیم بگوییم که این نقشه های مغز ما حقیقت سینتِتیک را از طریق چک کردن داده های حواس ما در برابر واقعیات ابژکتیف، ترسیم می کنند. مفهوم «نقشه های مغز» را که خانم شوارزلوز مطرح میکند، می پسندم و آنرا بسیار مفید می بینم. اما جدول ضرب در مغز من در کلاس دوم ابتدایی به این شکل که ایشان توصیف می کند، نمی توانسته شکل گیرد، و در واقع دوباره اگر بخواهم به زبان کانت بگویم، آنها «حقیقت آنالتیک» هستند ونه «حقیقت سینتتیک یا ترکیبی»! مدلی که خانم شوارزلوز مطرح می کند مورد پسندم است اما نمی تواند توضیح دهد که چگونه جدول ضرب وارد مغز من شده بود بدون آنکه درسش را خوانده باشم! چهار ماه پیش، موضوع مرتبطی را در تاریخ هندسه ی اقلیدسی بحث کردم در مقاله ای تحت عنوان «ذهن سازی کرزوایل، تفکر نابینای من، و دستاورد اقلیدس». شاید باید آن اندیشه ها را دوباره مرور کنم!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

30 بهمن ماه 1400
February 19,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH