Sam Ghandchiسام قندچي متد «تستاسترون تراپی»ِ دکتر مِرگانتالر برای درمان سرطان پروستات

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4240-abraham-morgentaler.htm

About Dr. Morgentalere 's Testosterone Therapy Method to Treat Prostate Cancer

http://www.ghandchi.com/4240-abraham-morgentaler-english.htm

مطالب مرتبط:  1     2

 

abraham-morgentaler

 

ویدیو زیر توسط دکتر ابراهام مِرگانتالر از دانشکده پزشکی هاروارد در مورد متد «تستاسترون تراپی» او برای درمان سرطان پروستات، تهیه شده است! شخصاً قرار نیست اکنون که 70 سال دارم از این متد استفاده کنم؛ اما شاید اگر 95 سال داشتم ممکن بود که استفاده از آنرا مورد ملاحظه قرار دهم:) دیدگاههای دکتر مِرگانتالر جنجال برانگیز است، اما روشن نیست که آیا او فقط پروگرسیو (مترقی) و جلوتر از زمان خود است یا که به قول آمریکایی ها بسوی درخت اشتباهی دارد پارس می کند! البته او نکات بسیار جالبی مطرح می کند، و حداقل اینکه پیش زمینه ای را که مطرح می کند بسیار تفکر برانگیز است، و بحث نظرات او می تواند حداقل برای جامعه ی علمی و کاربران جامعه ی پزشکی، ارزش داشته باشد!

 

https://www.youtube.com/watch?v=wafNZV-Hkqk

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

29 بهمن ماه 1400
February 18,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH