Sam Ghandchiسام قندچي چرا دیگر حاضر نیستم وقتم را با پلمیکهای تکراری چپی ها تلف کنم

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4239-chap.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11

 

chap-reality

 

دوست عزیز دکتر اسماعیل نوری علا در پادکست روز گذشته ی حزب سکولار دموکرات ایرانیان تحت عنوان بخش هفتم سری بحثهای روزگار آلترناتیو، بحثی را با یکی از رهبران حزب کمونیست کارگری مطرح کرده اند. نه تنها به این دوستان خسته نباشید می گویم و تلاشهایشان را برای ارتقاء آگاهی چپ ایران تحسین می کنم بلکه می خواهم در عین حال اعلام کنم که شخصاً دیگر از بحث با چپ ایران خسته شده ام، بویژه بعد از رفتاری که از هکرهای چپی دیدم، و به رغم آنکه برای برخی فعالان حقوق بشر در جنبش چپ نظیر دوست عزیز بهروز سورن مدیر سایت گزارشگران، بسیار احترام قائل هستم! ممکن است بپرسید چرا از بحث با چپ خسته شده ام؟ پیش خودتان فکر کنید 43 سال از انقلاب 57 گذشته و این دوستان هنوز همان پلمیکها را تکرار می کنند گویی از غار اصحاب کهف دیروز بیرون آمده اند! کافی است به نوشته ی روز گذشته ی یکی از رهبرانشان که آدم بدی هم نیست و با حزب توده و چریکهای اکثریت و غیره هم خط کشی روشن دارد، توجه کنید. هنوز از اصطلاح مشمئزکننده ی «توده» برای مردم استفاده می کند، که بارها در موردش توضیح داده ام! همچنین به رغم آنکه مدعی هستند بخشی از توده ایها و چریکهای اکثریت نیستند، مقاله شان را نشریه ی اصلی دومی ها، منتشر می کند که بخش اصلی هیئت تحریریه اش، همانهایی هستند که در همکاری با سپاه پاسداران سربداران آمل را به گلوله بستند و پیش از آنهم جملگی در کنار دانشجویان خط امام در جلوی سفارت آمریکا رژه میرفتند و می گویند از رژیم خمینی حمایت نکردند! و بیشتر آنکه هنوز آنهایی که خود را خط 3 و بالاتر می خوانند و فکر می کنند اصل مسأله در دوران انقلاب، حزب توده و چریکهای اکثریت بودند، و نفهمیده اند که اولین قتل ایدئولوژیک در چپ ایران توسط «تقی شهرام» بود که ربطی به حزب توده و چریکها نداشت، و این افراد، همچنان از آن جنایتکارِ چپی که مجید شریف واقفی را به دلیل اختلاف ایدئولوژیک به قتل رساند، حمایت می کنند! همین یک موضوع که بعد از 43 سال هنوز این موضعشان است، نشان می دهد که اگر این چپی ها به قدرت رسیده بودند، ایران بدتر از کامبوج شده بود و اینها روی خمرسرخ را سفید کرده بودند! نظرم را سالها پیش در مورد کالتهای چپ در نوشته ای تحت عنوان «آینده نگری و کالت های بازمانده از گذشته»، منتشر کردم و اگر کسی می خواست بخواند تا حالا خوانده بود، و در مورد چپ بین المللی نیز به تفصیل در عرصه های فلسفه، اقتصاد و علوم انسانی، اجتماعی و طبیعی، بحث کرده ام، نه پلمیک، و متأسفانه دیگر وقت برای صرف کردن در بحثهای پلمیک صد من یک غاز ندارم؛ همانطور که سالهاست وقت برای بحث با نواندیشان مذهبی صرف نمی کنم. در روز بیش از 24 ساعت وقت نیست و انتخابم این است و کسانی را که با استفاده از پلمیک بعد از بیش از یک قرن شکستهای چپ در جهان و ایران، می خواهند به این موضوعات پاسخ دهند، حتی اگر آدمهای شارلاتانی نباشند، نمی دانم نادان هستند یا که خودشان را به نادانی میزنند، وگرنه چند بار باید گفت که این موضوعات بحثی نیست که بشود با پلمیک حل کرد، یا با ترجمه ی صدباره ی مانیفست مارکس و انگلس حل کرد،  همانطور که موضوع اسلامگرایی دیگر موضوعی نیست که بشود با پلمیک به نتیجه رسید یا با ترجمه مجدد قران و پس و پیش آیات به نتیجه ی تازه ای رسید! صلاح مملکت خویش خسروان دانند. به درود با چپ! بروید ویتنام و سعی کنید برای تغییر و دفاع از حقوق بشر از خط مشی چپ استفاده کنید! در این سالها در آمریکا با خیلی از ویتنامی ها آشنا شدم. واقعاً جنبش سیاسی و حقوق بشری ایرانیان خیلی می تواند از ویتنامی ها بیاموزد، تجربه ای را که خوشبختانه برخلاف افغانها، ما ایرانیان هنوز نکرده ایم!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و نهم بهمن ماه 1400
February 18,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH