Sam Ghandchiسام قندچي پوتینایتز: حمله قریب الوقوع روسیه به اوکراین تبلیغات شکست خورده ی غرب

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4238-russia-of-putin.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5

 

russia-of-putin

 

امروز گماشته های پوتین (پوتینایتز) اعلام کرده اند که «حمله قریب الوقوع روسیه به اوکراین تبلیغات شکست خورده ی غرب است»! نظرم را در مورد صف بندی های گلوبال در زمان حاضر (*)، پیش از این نوشته ام، و حرف تازه ای نیست! اما وقتی به وقاحت «پوتَن» نگاه می کنم، پیش خود فکر می کنم که اگر در 1357 به جای آخوندها، کمونیستها در ایران به قدرت رسیده بودند، شاید امروز ما هم در ایران یک «پوتین»، و یا بهتر بگویم یک «کیم جونگ اون» داشتیم! مشکل بزرگتر از آن است که با بازگشت به راههای گذشته، بتوان به آن پاسخ داد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و هفتم بهمن ماه 1400
February 16,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH