Sam Ghandchiسام قندچي مطلبی خواندنی از «آزادیبان» درباره ی اپوزیسیون ایران و تمدن نوین

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4229-azadibaan.htm

پی نوشت 14 فروردین 1401: روز گذشته یادداشت تازه ای را از آقای آزادیبان در بلاگشان خواندم تحت عنوان «این واپسین پرواز از این سوی شکاف به آن سوی شکاف خواهد بود» که واقعاً خواندنی بود. پیش خود فکر می کردم که صادق هدایت در کتاب «حاجی آقا» دارد از جامعه ی ایران نقد می کند جهت راهگشایی بسوی تغییر و برای ایجاد جامعه ی مدرن؛ در حالیکه در «بوف کور» از این جامعه دلسرد است و دیگر به جای تغییر جامعه می خواهد در خودش تغییری ایجاد کند که با واقعیت جامعه ایران تطبیق کند و رفتن به پاریس و خودکشی اش نشان می دهد که تلاشش به کجا ختم شده است. خوشبختانه امروز کسی که مانند او از این کاستی ها در جامعه ی ایران آگاه شده است بسیاری دیگران نظیر خود را می بیند که شمارشان کم نیست هرچند اکثریت جامعه را تشکیل نمی دهند. نمونه ی خوبش نیز برخورد مردم به ماه رمضان است که در مقاله ای چند سال پیش درباره اش بحث کردم که امروز حتی نسبت به دوران حکومت سکولار پیشین، منتقدان در میان مردم، روشن تر در این مورد فکر می کنند و حرف میزنند؛ اینجا بحث در مورد خود مردم است؛ صرفنظر از اینکه در زمینه رفتار دولت با مردم در ماه رمضان، بازهم رژیم اسلامی، واپسگرا، و خیلی از قاجاریه هم عقب تر رفته است!  س.ق.

پی نوشت 12 فروردین 1401: آزادیبان: کسانی که مال گذشته اند می خواهند کسانی را که شیفته ی دیدار آینده اند را به پایین بکشند

مطالب مرتبط: *   1     2     3     4     5

 

tamaddone-novin

 

چند سال پیش تصادفاً با وبلاگ پارس تورچ که در آن آقای آزادیبان مطالبشان را منتشر می کنند، آشنا شدم و ایشان را نه از جایی می شناسم و نه هیچگاه تماسی داشته ایم، و فقط مطالبشان را در اینترنت مطالعه می کنم. همانطور که خوانندگانم مطلع هستند 38 سال پیش در پاییز 1985 رساله ای از صاحب این قلم منتشر شد تحت عنوان «ابزار هوشمند: شالوده تمدنی نوین». در همه ی این سالها مطلبی در عرصه ی سیاسی ایران نخوانده ام که از زاویه ی موضوع «تمدن نوین»، معضلات اپوزیسیون ایران را مورد کنکاش قرار دهد، که در واقع دیدگاه «آینده نگری کرزوایلی» در عرصه ی سیاست همین است! هفته ی گذشته مطلبی از آقای آزادیبان در بلاگشان دیدم تحت عنوان «ترس از همین بی جا شدن است که می تواند خیلی ها را برای جلوگیری از پایه ریزی تمدن نوین بشوراند»، و مقاله دقیقاً از زاویه ی «تمدن نوین» به معضلی در اپوزیسیون ایران پرداخته و مطالعه ی آنرا به دوستان توصیه می کنم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

16 بهمن ماه 1400
February 5,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH