Sam Ghandchiسام قندچي رضا پهلوی، شهریار آهی، مسیح علینژاد و تضمینی که مردم ایران می خواهند

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4223-tazmin.htm

پی نوشت 26 دی ماه 1400: بازهم درباره ی فاجعه آفرینی چپ: فدرالیسم و تجزیه طلبی

پی نوشت 26 دی ماه 1400: ویدیوِ سخنرانی امروز یکشنبه ی دکتر شهریار آهی تحت عنوان چشم انداز امید در نشست هفتگی مهستان، همزمان در یوتیوب منتشر شده است.

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15      16

 

chap

 

روز گذشته در صفحه ی فیسبوک دوست عزیز دکتر اسماعیل نوری علا اعلام شد که دکتر شهریار آهی یکشنبه ی این هفته 26 دی ماه 1400 برابر با 16 ماه ژانویه ی 2022 در ساعت 8 و نیم شب به وقت ایران در نشست هفتگی مهستان سخنرانی خواهند داشت. در واقع روز بعد از سخنرانی تاریخی یکسال پیش آقای رضا پهلوی در 26 اسفندماه 1399، در یادداشتی تحت عنوان «سخنان تاریخی رضا پهلوی در رد حکومت موروثی»، نظرم را در مورد اهمیت اقدام تاریخساز ایشان نوشتم و حرف تازه ای نیست، و همانطور که بارها نوشته ام دلیل آنکه از القابی نظیر «شاهزاده» استفاده نمی کنم بی احترامی نیست، بلکه چون برای ایشان نقش رهبری در انقلاب 21 ایران قائل هستم، و برای رهبران سیاسی غیر از القاب «خانم» و «آقا» استفاده نمی کنم، و اگر هم با آن القاب راحت نباشند، برای مخاطب قرار دادنشان، از هیچگونه القابی استفاده نمی کنم! اما، دو هفته بعد از سخنرانی آقای رضا پهلوی، مطلبی از این نگارنده منتشر شد تحت عنوان «یادداشتی برای رضا پهلوی و شهریار آهی درباره ی حزب آینده نگر»، و به آن مطلب نیز حرف تازه ای نیست که بخواهم اضافه کنم و اصل بحثم در آنجا نیز این بود که امروز وقت تشکیل کنگره ی حزب آینده نگر است، نه حزبی لنینی بلکه تشکیلاتی فراگیر نظیر حزب دموکرات-جمهوریخواه جفرسون! طی دو سال گذشته این بحثها ادامه داشته بویژه در نوشته ای تحت عنوان «تصورات نادرست درباهء رهبری انقلاب 21 در ایران»! در همین حال، در عنوان مطلب امروز از خانم مسیح علینژاد نام برده ام که اکنون برای جایزه ی صلح نوبل کاندید شده اند و به ایشان تبریک می گویم و برایشان آرزوی موفقیت دارم؛ اما، در فضای سیاسی ایران شایعات در مورد شخصیتهای مدنی و سیاسی همیشه فراوان است و در اینجا می خواستم از دیدگاه خود بگویم که مردم ایران برای بعد از رژیم اسلامی چه تضمینی می خواهند! در تجربه ای در آغاز قرن بیستم، نتیجه ی شکست و از هم پاشیدگی رژیم اسلامی عثمانی در جنگ جهانی اول، تجزیه ی کامل آن کشور بود، و کشورهایی نظیر ترکیه و عراق در همسایگی ایران تا دیگر کشورهای قلمرو عثمانی در خاورمیانه، تا دهها کشور در اروپا که بازماندگان امپراطوری عثمانی هستند، بعد از یک قرن که از فروپاشی عثمانی می گذرد، هرگز نتوانستند دوباره متحد شوند! همچنین در تجربه ای تازه تر در پایان قرن بیستم، یعنی فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق، نه تنها شاهد رویداد مشابهی در جمهوریهای سابق شوروی در شمال ایران بودیم، بلکه بازهم در اروپا اکنون دهها کشور بازمانده ی شوروی سابق هستند که شانس اتحاد مجدد آنها در افق نیست! مردم ایران حق دارند که از چنین عاقبتی برای ایران بعد از رژیم اسلامی حاضر، هراسناک باشند و نمی شود همه ی این نگرانی ها را به تبلیغات رژیم اسلامی و اصلاح طلبان و حزب توده و امثالهم تقلیل داد و این دغدغه ها جدی است! شخصاً فکر می کنم حتی بیشتر حملات به خانم مسیح علینژاد نیز به دلیل همین نگرانیها است و نه تعلق ایشان به اصلاح طلبان در گذشته، که بریدن از اصلاح طلبان از دیدگاه هر ایرانی نشان استقلال فکری و مدرن اندیشی است، و در رابطه با نگرانی اول، لازم به تذکر است که خانم مسیح علینژاد هیچوقت دیدگاههای تجزیه طلبانه نداشته اند! به هر حال جدا از حملات شخصی به هرکسی در عالم سیاست که تازگی ندارد، موضوع تضمین به مردم ایران برای حفظ یکپارچگی ملت ایران، مسأله ای کلیدی برای ایجاد حکومتی سکولار، دموکرات و آینده نگر است، و در این رابطه در 14 مرداد 1400 مقاله ای از این قلم منتشر شد تحت عنوان «فدرالیسم در خاورمیانه یعنی تجزیه و همچون اسلامگرایی نسخه ای برای نابود شدن ایران»، که متأسفانه مورد توجه کسی قرار نگرفت، و  5 سال پیش از آنهم در نوشته ای به انگلیسی و فارسی به روشنی مخالفت خود را با هرگونه فدرالیسم در ایران اعلام کردم و اینکه *برای ایران* فدرالیسم معنایی جز «تجزیه» کشور نخواهد داشت. به هر حال امروز وقت تدارک کنگره ای جهت ایجاد حزب آینده نگر است که بدون وجود چنین حزبی، ابزاری مردم ایران برای رهبریِ پایان دادن به حکومت اسلامی و ایجاد حکومت آلترناتیو سکولار دموکرات در دست ندارند!

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

24 دی ماه 1400
January 14, 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH