Sam Ghandchiسام قندچي سکولاریسم: مردم عادی در مقایسه با روشنفکران

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4216-secularism-ordinary-people.htm

Secularism: Ordinary People vs Intellectuals

http://www.ghandchi.com/4216-secularism-ordinary-people-english.htm

مطالب مرتبط: 1      2     3     4     5     6

 

secularism-minsky

 

همین حالا این فکر به نظرم رسید و احساس کردم مناسب است که با همه ی خوانندگانم در این موقع جشنهای سال نو جهانی در میان بگذارم گرچه روز گذشته اشاره کردم که همه ی فعالیتهای انتشاراتی ام را اکنون متوقف کرده ام! طی سالها خیلی در مورد سکولاریسم نوشته ام بویژه در یکی از نخستین نوشته هایم تحت عنوان «سکولاریسم چیست؟» که وارد جزئیات تجربه مردم آمریکا در ساختن موفقیت آمیز حکومت و جامعه ی سکولار از زمان انقلاب 1775 آمریکا شده ام، و با سپاس از دوست گرامی ام دکتر اسماعیل نوری علا، نسخه ی فارسی آن رساله که آنرا بسیار عالی ویرایش کردند در میان آثار دیگران درباره ی سکولاریسم که توسط فعالیتهای گسترده ی دکتر اسماعیل نوری علا برای رهگشایی سکولاریسم در جامعه ی ایرانی در «مرکز مطالعات برای سکولار دموکراسی» انجام می شود، مورد توجه قرار گرفته است. آنچه می خواهم در اینجا ذکر کنم ملاحظاتی بسیار ساده است که به اصطلاح "مرشد" این نگارنده ماروین مینسکی بیان کرده، و ری کرزوایل را همیشه پروتژه ی ماروین مینسکی دیده ام و امیدوارم دوست عزیزم «ری» به این گزینش بیانی، معترض نباشد! در اینجا از مینسکی نقل قولی می آورم از حافظه چون کتاب «جامعه از ذهن» او  اکنون در دسترسم نیست. زنده یاد ماروین مینسکی در کتاب «جامعه از ذهن» بحثی در مورد مردم عادی مطرح می کند که همیشه به خاطرم هست. تا آنجا که به یاد دارم چیزی اینگونه می گوید که بیشتر مردم عادی خیلی زود در زندگی فکر کردن در مورد سؤالات هستی شناسی را به کنار می گذارند و به نهادی نظیر کلیسا می سپارند و فقط هفته ای یکبار به آنجا سر میزنند. او همچنین ملاحظات دیگری را درباره ی مردم عادی و سیاست مطرح می کند وقتی می گوید مردم عادی فکر کردن در مورد سیاست را خیلی زود در زندگی متوقف می کنند و آنرا به مؤسسات سیاسی نظیر احزاب سیاسی می سپارند و در دموکراسی های غربی فقط هر چهار سال و همان حدود به پای صندوقهای رأی میروند تا نمایندگان خود را انتخاب کنند. و اشاره می کند که این روشی است که مردم عادی می توانند برای خود وقت پیدا کنند که به چیزهای دیگر زندگی برسند، موضوعاتی که کانون توجه آنهاست! بنظرم میرسد ملاحظات ماروین مینسکی تفاوت اینکه چگونه مردم عادی با سکولاریسم ارتباط برقرار می کنند را در مقایسه با روشنفکران، نشان می دهد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

24 آذر ماه 1400
December 15,
2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH