Sam Ghandchiسام قندچي مهستان: سخنرانی شنیدنی بیژن کیان در معرفی اندیشکدهء آوای آزادی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4214-bijan-kian.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18      19     20     21    22     23     24     25     26     27     28     29     30

 

bijan-kian-mehestan

 

چند ساعت پیش دوست گرامی آقای بیژن کیان (*) دبیرکل اندیشکده آوای آزادی، در نشست امروز یکشنبه بیست و یکم آذر ماه 1400 برابر با 12 ماه دسامبر 2021، در مهستان سکولار دموکراسی ایران، سخنرانی و جلسه ی پرسش و پاسخی بسیار شنیدنی داشتند که ویدیوِ آن، در اینجا، لینک شده است! سه روز پیش، از این نگارنده یادداشتی در مورد نشست امروز منتشر شده بود تحت عنوان «بیژن کیان این یکشنبه در مهستان و توصیه ای به اپوزیسیون و پوزیسیون»، و نیازی نیست آنچه را درباره ی «پیمان کوروش» (*) و «تغییر رژیم» (*) در آنجا بحث شد، تکرار کنیم! همچنین در سه روز گذشته دو مقاله از صاحب این قلم منتشر شد که با بحثهای نشست امروز، مرتبط بودند، اولی تحت عنوان «دلیل سقوط اصلاح طلبان در عالم سیاست در ایران» و دومی تحت عنوان «پیام بایدن به پوتین، و رهبران پوزیسیون و اپوزیسیون ایران»!

 

و البته مهمتر از همه ی این موضوعات، که اکنون در کانونِ توجهِ فعالانِ سیاسی و حقوق بشری قرار دارند، از نظر استراتژیک، مطلبی از صاحب این قلم است تحت عنوان «فراسوی جنگ» (*) که بیش از 17 سال پیش نوشته شده، و در واقع امیدوارم روزی ایرانیان و دوستدارانِ ایران، سازمانی نظیر «فراسوی جنگ» در جهان، ایجاد کنند که در دوران کشمکشهای شوروی و آمریکا در شهر «پالو آلتو» کالیفرنیا شکل گرفته بود، و نه تنها در اروپای غربی از جمله آلمان غربی آنروز، شعباتی داشت، بلکه برنامه هایش از طریق ماهواره در سراسر جهان برگزار می شد! یکبار حتی سخنرانانی از شهر باکو از جمهوری آذربایجانِ شورویِ آنزمان در آن جلسه ی جهانی شرکت داشتند، و شخصاً در پالو آلتو کالیفرنیا، در همان جلسه ی ماهواره ایِ تشکیلات «فراسوی جنگ» شرکت کردم، که همزمان با دورانی بود که در سانی ویلِ کالیفرنیا، کتابفروشی نوا (*) را ساخته بودم، و در واقع دوست بسیار عزیزم زنده یاد «جک لی» (*) که در آن سالهای 1985 تا 1989 به کتابفروشی نوا خیلی یاری رساند، از بنیانگذاران تشکیلات «فراسوی جنگ» در شهر «پالو آلتو» بود!

 

بخش پرسش و پاسخ جلسه ی امروز مهستان نیز بسیار شنیدنی بود بویژه کامنتی از آقای محمود ابطحی دبیرکل حزب سکولار دموکرات ایرانیان که امیدوارم در جلسه ای جداگانه مورد بحث عمیق تر قرار گیرد. آقای محمود ابطحی دبیر کل حزب سکولار دموکرات ایرانیان مثل همیشه با تواضع خاصی بحثی بسیار مهم را مطرح کردند، که با عنوان «قدرت پراتوری» در مبحث قدرت سیاسی مورد مطالعه قرار می گیرد، آنچه که متأسفانه در محافل سیاسی ایران، این موضوع مهم، به رغم اهمیت زیاد آن برای ایران، مورد بی توجهی خاص و خطرناک صاحب نظران، قرار دارد! صاحب این قلم در دو نوشته حدود 16 سال پیش به این موضوع در مبحث قدرت اشاره داشته ام، یکی در نوشته ای تحت عنوان «مسأله، *حفاظت* از دموکراسی است، نه دموکراسی خواهی» (*) و دیگری در مقاله ای تحت عنوان «گالبریت، آناتومی قدرت، و دموکراسی در ایران» (*)! در حقیقت ماجرای قتل محمود افشار طوس رییس شهربانی دولت مصدق (*) به بهترین وجه این معضل دموکراسی را در تاریخ  بویژه در کشورهایی نظیر ایران، نشان می دهد. البته دوست عزیز آقای محمود ابطحی بحث «قدرت پراتوری» را در مقایسه با مقالات اشاره شده در اینجا از صاحب این قلم، از زاویه ی دیگری در این نشست مطرح کردند که شخصاً تا به حال درباره اش فکر نکرده بودم و آن نقش مثبتی است که مستشاران و مشاوران نظامیِ خیراندیشی از کشورهای دموکراتیک، ممکن است در رابطه با «قدرت پراتوری»، بویژه در دوران فروپاشی کشوری که دولت آن در حال اضمحلال است، ایفا کنند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم آذر ماه 1400
December 12, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH