Sam Ghandchiسام قندچي پیام «بایدن» به پوتین، و رهبران پوزیسیون و اپوزیسیون ایران

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4213-biden-geography.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4    5     6

 

biden-geography

 

مدتی است روسیه در مرز اوکراین نیروی نظامی متمرکز کرده؛ و حدود یک هفته پیش، پرزیدنت بایدن به پوتین هشدار داد که حمله به اوکراین، «خیلی خیلی مشکل» خواهد بود! تفسیرهای زیادی از این حرف شد اما از دیدگاه این نگارنده اساساً نظر بایدن درست درک نشد. اگر به خاطر داشته باشیم در اوائل دور اول ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما، در 25 ماه اوت 2008، این قلم مقاله ای نوشتم تحت عنوان «آقای جوزف بایدن هیچ یک از ما را بر دیگری ترجیح نمی دهد» و در آنجا نگرش آقای بایدن را به جغرافیای خاورمیانه و نیروهای سیاسی ایران، توضیح دادم! البته امروز مطمئناً جهان، دیگر تک قطبی به رهبری آمریکا نیست، و آمریکا هم دوباره به سیاست کمربند سبزِ دوران جنگ سرد در خاورمیانه برگشته، ولی اساس نگرش جغرافیایی آقای بایدن تغییری نکرده است! یعنی اگر همین حالا پوتین در حمایت از تجزیه طلبان اوکراین وارد جنگ شود، آقای بایدن نیروهای زمینی آمریکا را در جنگی برای حفظ یکپارچگی اوکراین درگیر نخواهد کرد، بلکه آقای بایدن هم اگر ببیند که مردم آن منطقه ی اوکراین، از جدایی طلبان حمایت می کنند، آقای بایدن نیز با جدایی طلبان آن منطقه، وارد مناسبات خواهد شد، و همه ی بازی تجزیه ی اوکراین به جای منفعت، برای پوتین، هیاهوی بسیار برای هیچ شده، و مخارج هنگفت نقل و انتقالات نظامی را به جای خواهد گذاشت! در واقع در جهان کنونی رقابت و همکاری نظامی قدرتهای بزرگ، نظیر آمریکا، چین و روسیه، اساساً در عرصه ی فضا و بعد از آنهم در عرصه ی هوش مصنوعی است، و بیخودی میلیاردرهای جهان یکدفعه هوس گردش فضایی نکرده اند:) و بحث بر سر سرمایه گذاری های کلان در فضا است که قابل مقایسه با زمانه ی سرمایه گذاریهای کلان دولتی در غرب در فضا بعد از اسپوتنیک و پرواز یوری گاگارین به فضا است، و البته این بار، در آمریکا، سرمایه ی خصوصی اصل کار در این عرصه است، و تا آنجا که به رقابت ابرقدرتها مربوط می شود، نیروی زمینی ثانوی است، آنچه که به نزاع های کشورهای کوچک مربوط می شود، و سیاست پرزیدنت بایدن در مناطق مورد اشاره، واقعاً همان بوده و هست که 13 سال پیش بحث شد، وقتی آقای بایدن، هیچیک از طرفین دعواهای محلی را نه آنزمان بر دیگری ترجیح می داد و نه امروز! این واقعیت، اکنون پس از تصاحب مجدد افغانستان توسط طالبان، بسیار آشکار شده است. از همین حالا در چند نقطه ی افغانستان برنامه ی جمهوری فدرال به دور ریخته شده و با صراحت تجزیه ی آن مناطق از سوی نیروهای محلی، در دستورِ کارِ اپوزیسیونِ طالبان قرار گرفته، و آمریکا نه علیه آنها کاری می کند و نه با تجزیه یا وحدت افغانستان کاری دارد، و اساساً اگر خود مردم آن مناطق می خواهند کشورهای کوچک شبیه بازمانده یوگسلاوی درست کنند، پرزیدنت بایدن، دولت مرکزی طالبان را، به آنها ترجیح نخواهد داد، و یا که بالعکس! این چکیده ی دیدگاه پرزیدنت بایدن در مورد جغرافیای خاورمیانه و نقاط دیگر جهان است وقتی نمی خواهد آمریکا را درگیر این دعواهای محلی کند و تمرکز بین المللی بویژه در عرصه ی نظامی، همانطور که اشاره شد، رقابت در فضا و در عرصه ی هوش مصنوعی است و خواهد بود! آیا این موضوع برای پوزیسیون و اپوزیسیون ایران اهمیت دارد؟ صد درصد اهمیت دارد و از هم اکنون، چند روز پیش، بخش مهمی از رهبرانِ با تجربه ی جبهه ملی ایران، اشتباهی تاریخی مرتکب شدند، که حتی صاحب این قلم اگر عنوان «تفاهمنامه» را، با امضاهایی که می دانیم، بر روی کاغذِ مطبوعاتِ معتبر ندیده بودم، باورم نمی شد! و یک هفته پیش در یادداشتی تحت عنوان «از توافق سنجابی با خمینی تا تفاهمنامه ی سازمانهای جبهه ملی با تجزیه طلبان»، نظر خود را درباره ی آن "تفاهمنامه،" به روشنی نوشتم، و به قول حافظ «رموز مصلحت ملک خسروان دانند»!

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم آذر ماه 1400
December 12, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH