Sam Ghandchiسام قندچي برای اطلاع اف بی آی: درباره ی گوگل گروپز

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4204-to-FBI.htm

To FBI: About Google Groups

http://www.ghandchi.com/4204-to-FBI-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2

 

to-FBI: About Google Groups

 

برای اطلاع «اف بی آی»،  

 

فرد یا کسانی در ادمینِ گوگل از جمله در «گوگل گروپز» مرتب مطالب این نگارنده را مختل می کنند از جمله مطالبی را از لیست گول گروپزِ حزب آینده نگر، حذف می کنند. به همه ی مشترکین این لیست که حدود 20 سال پیش درست شده و مشترک تازه پذیرفته نمی شود، از روز اول اطلاع داده شده که اگر حتی یک مطلبِ منتشر شده را دوست ندارند، می توانند از لیست خارج شوند. همچنین لیست **فقط برای اطلاع رسانی به مشترکین** است، و **لیست بحث** نیست! در نتیجه اگر هر کسی گزارش اسپم بفرستد برای خرابکاری است، و گوگل موظف است هر کسی گزارش اسپم فرستاد را از لیست حذف کند، و این موضوع بارها به اطلاع گوگل رسانده شده است. آنهایی که گزارش دروغین اسپم میفرستند مأموران رژیم اسلامی ایران هستند که در این لیست برای خرابکاری نفوذ کرده اند و گوگل به راحتی می تواند آدرس «آی پی» آنها را مشخص کند. آنها گزارش اسپم به گوگل میفرستند و همزمان حمله ی سایبری به اینترنت منزل این نگارنده می کنند هروقت از مطلبی که این نگارنده منتشر کرده، خوششان نیاید! امروز این خرابکاریِ حذف مطالب را، دستکم 10 بار ادمین های گوگل، انجام داده اند. لطفاً در این مورد تحقیق و اقدام مقتضی را انجام دهید. این هم آدرس لیست گوگل گروپز حزب آینده نگر در زیر:

 

https://groups.google.com/g/ayandehnegar?hl=en

 

به تازگی خرابکاریهای مشابهی نیز در جستجوگر گوگل (و بینگ)، مشاهده می شود.  با سپاس از کمک شما

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

هفتم آذر ماه 1400
November 28, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH