Sam Ghandchiسام قندچي آقای منوچهر بختیاری درست گفتید ما در خارج «غار غار» می کنیم

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4201-manouchehr-bakhtiari.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9

 

manouchehr-bakhtiari-ghar-ghar

 

آقای منوچهر بختیاری، دو هفته پیش در اینترنت ویدیوِ مصاحبه ای از شما همزمان با دومین سالگرد کشته شدن پسر عزیزتان زنده یاد پویا بختیاری، پخش می شد، و روز گذشته سایت گویانیوز نیز، آنرا منتشر کرد. نمی دانم تحت چه شرایطی این مصاحبه را ضبط کرده اید ولی می خواستم بگویم که شما درست گفتید، همه ی ما اپوزیسیون در خارج کشور «غار غار» می کنیم! اجازه دهید داستانی را به شما بگویم که در زمان شوروی ساخته بودند! می گفتند سگی از اروپای غربی به اروپای شرقی رفته بود چون شنیده بود رفاه و عدالت آنجا وجود دارد، مدتی نشد که برگشت اروپای غربی! از او پرسیدند چطور شد برگشتی؟ او هم در پاسخ گفت اقلاً اینجا یک واق واق می تونم بکنم، در آنجا، همین واق واق کردن را هم اجازه نمی دادند! اپوزیسیون ایران هم اگر بتواند همین «غار غار» را که شما گفتید، در داخل ایران بکند، در 43 سال گذشته در خارج رحل اقامت نیافکنده بود! ضمناً اپوزیسیون و مردم ایران آینده ی ایران را خواهند ساخت، و قرار نیست هیچ کشور خارجی برای ما تصمیم بگیرد یا که ما را به قدرت رساند، همینکه از رژیم اسلامی حمایت نکنند، و جنگ تازه ای نظیر حمله ی عراق به ایران راه نیافتد، برای ما کافی است، آینده ی ایران را خود ایرانیان می سازند. مطمئنم که شما یا قصد شوخی داشتید و یا تحت فشار هستید که هردو آن قابل فهم است و در حقیقت وقتی مصاحبه ی شما را گوش می کردم، کلی خندیدم هرچند آشکار بود که شما به زور لبخند می زدید. مگر اینهمه روز در بازداشت بودن آنهم برای دادخواهی، خوشایند کسی می تواند باشد! مطمئن باشید همه ی زحماتی را که در رابطه با بزرگداشت پویا و دیگر جانباختگان خیزش 98 متحمل شدید، کسی فراموش نکرده است. آنهایی که انسانهای آزادیخواه را زیر فشار برای اعترافات و مصاحبه های تلویزیونی قرار می دهند هستند که باید خجالت بکشند، وگرنه هیچ فعال حقوق بشر قرار نیست که از فولاد ساخته شده باشد و پهلوانی نظیر نوید افکاری باشد که بتواند ضربات بیرحمانه ی بازجوها را تحمل کند، و همه می دانیم که چگونه زنده یاد ستار بهشتی زیر ضربات بازجوها کشته شد، با تمام این احوال همان اندازه که همانوقت در آن مورد رسیدگی قضایی به عمل آمد، از دیدگاه صاحب این قلم، گامی به جلو بود و همان 9 سال پیش نظرم را در این رابطه مطرح کردم، به رغم آنکه پروسه ی دادرسی برای مادر ستار، خانم گوهر عشقی، دردناک بود، و قابل فهم است، اما دادرسی کار درستی بود و امیدوارم موارد مشابهِ رسیدگی به خشونت پلیس را در ایران بیشتر ببینیم. با آرزوی روزهای بهتر برای شما، خانواده تان، و ملت ایران!

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

چهارم آذر ماه 1400
November 25, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH