Sam Ghandchiسام قندچي دو کلمه در پاسخ به مهدی کروبی در مورد توصیه ی شیخ الفقها به قالیبافت

توییت خانمی با نام مستعار «تیام» که چرا حکومت مذهبی نمی خواهیم

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4183-mehdi-karroubi.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11      12     13     14     15     16

 

mehdi-karroubi

 

آقای مهدی کروبی، این نگارنده در انتخابات سال 88 از شما هم حمایت نکردم و کلاً آن انتخابات را تحریم کردم، و در واقع در تمام 43 سال گذشته فقط در انتخابات مجلس اول رأی دادم و بس، با اینحال از جنبش سبز در سال 88، حمایت کامل کردم! روز گذشته در اینترنت یادداشتی را از شما دیدم تحت عنوان «کشور زیر حاکمیت مطلق نظامیان قرار دارد»! واقعیت این است که از همان سال 1360، رژیم اسلامی از طریق حاکمیت سرنیزه عمل کرده (فرم قدرت کانداین) و البته به همراه «قدرت پاداشی»، هرچند شما اصلاح طلبان، تلاش کردید وانمود کنید که هنوز نظیر روزهای اول انقلاب 57، رژیم اسلامی از طریق فرم «قدرت تبعی»، حکومت می کند، و این موضوع را دو سال پیش در آذر 98 در بحثی با آقای محمد خاتمی به تفصیل توضیح دادم و نیازی به تکرار نیست! اما امروز، توییتی از خانمی با نام مستعار «تیام» در اینترنت دیدم که پاسخ همه ی این بحثهای شما را، آقای مهدی کروبی، درباره ی نوع دیگری از حکومت اسلامی، به سادگی بیان کرده، و توصیه می کنم اگر فرصت کردید به آن توییت نگاهی اندازید. واقعیت این است که مردم ایران سالهاست از حکومت اسلامی عبور کرده اند، و این مردم هستند که حکومت سکولار دموکرات می خواهند، و اتفاقاً برخی همکاران اصلاح طلب شما نظیر عطا مهاجرانی در خارج کشور، در لندن نشسته و مرتب با بریتانیا، آمریکا و عربستان در تماس است که حکومتی نظیر عربستان، اما از نوع شیعی آن، برای مردم ایران تدارک ببیند و مطمئن هستم چشم امیدش به امثال آیت الله صافی گلپایگانی بعنوان ولی فقیه آینده یا بعنوان نوعی آیت الله سیستانی آینده برای ایران است؛ و این موضوع را شما با سردار قالیباف مطرح کرده اید؛ البته، پسران آیت الله خامنه ای ممکن است برای تصاحب مقام ولی فقیه با هم بجنگند، اما شک دارم این سناریوهای امثال عطا مهاجرانی، آینده ی ایران را رقم زند؛ با اینهمه، امثال ستاره درخشش ها، از این قولها به اصلاح طلبان زیاد داده و خواهند داد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

نهم آبان ماه 1400
October 31, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH