sam-ghandchi بنجامین وَردو درباره ی ابوالوفا محمد بوزجانی

ذهن سازی کرزوایل، تفکر نابینای من، و دستاورد اقلیدس

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4175-abu-al-wafa-buzjani.htm

Benjamin Wardhaugh about Abu al-Wafa Buzjani

http://www.ghandchi.com/4175-abu-al-wafa-buzjani-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5

 

Abu-al-wafa-Buzjani-Benjamin-Wardhaugh

 

روز گذشته مقاله ای از این نگارنده منتشر شد تحت عنوان «ذهن سازی کرزوایل، تفکر نابینای من، و دستاورد اقلیدس» و در آنجا کتاب تازه ی بنجامین وَردو تحت عنوان «رو در رو با اقلیدس: چگونه یک هندسه ی یونان باستان دنیا را تغییر شکل داد»، ذکر شد! باید خاطرنشان کنم که یک فصل بسیار آموزنده ی آن کتاب درباره ی ابوالوفا محمد بوزجانی ریاضی دان ایرانی است که در حوالی سال 1000 میلادی در بوژگان از توابع تربت جام ایران متولد شده و در بغداد زندگی کرده است. در آن زمان، آل بویه گرچه پایان خلافت عباسی را اعلام نکردند اما خلیفه را شکست داده و حدود یک قرن در بغداد و ایران حکومت کردند، بیش از 200 سال قبل از واژگونی کامل عباسیان توسط هولاکو خان مغول! بنجامین وَردو در کتاب خود توصیف بسیار عالی از خدمات بوزجانی به هندسه و مثلثات ارائه داده و آنچه برای من خواندنش بسیار جالب بود اینکه  ابوالوفا محمد بوزجانی در جلساتی با صنعتگران و هنرمندان آنزمان که آثار برجسته ی معماری آن دوران را ساخته اند، شرکت کرده و اشتباهات هندسی آنها را تصحیح می کرده است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم مهر ماه 1400
October 17, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles