sam-ghandchi ایران و جمهوری آذربایجان: وقتی سگ دنبال دمش می دود

تنش در قفقاز: سعید بشیرتاش، عیسی خان حاتمی و شاهین نژاد

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4173-tail-wagging-the-dog.htm

Iran and Azerbaijan Republic: When the Tail is Wagging the Dog

http://www.ghandchi.com/4173-tail-wagging-the-dog-english.htm

پی نوشت هفتم آبان ماه 1400: همبستگی: گزارش از بازجویی عیسا خان حاتمی توسط اطلاعات سپاه (ساس)

پی نوشت سوم آبان ماه 1400: همبستگی: احضار عیسا خان حاتمی از سوی اطلاعات سپاه (ساس)

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

 

tail-wagging-the-dog

 

دو سه روز پیش گفتگوی تلویزیونی جالبی را تحت عنوان «تنش در قفقاز» با شرکت آقایان سعید بشیرتاش، عیسی خان حاتمی و شاهین نژاد، تماشا می کردم که در مورد کشمکشهای اخیر ج.ا.ا و "جمهوری آذربایجان،" بود که اسراییل، ترکیه و ناتو عربی (بر اساس پیمان ابراهیم) نیز، بطور غیرمستقیم در آن دخالت دارند! این ماجرای کشمکشهای اخیر دو کشور مرا به یاد یک ضرب المثل آمریکایی می اندازد که با عبارت «دُم،ِ سگ را تکان می دهد»، بیان می شود. منظورم اینکه واقعیات ملتهای منطقه در تاریخ که شرکت کنندگان به آن اشاره داشتند واقعاً اصل بحث است، اما این تنشهایی که دولتهای منطقه و حتی بهتر بگوییم، سازمانهای اطلاعاتی این کشورها، راه انداخته اند، چندان ربطی به مردم این کشورها ندارد! متأسفانه رژیم اسلامی ایران حتی وجود «مردم اسراییل» را نفی می کند و این امر دیالوگ بین مردم ایران و اسراییل را سد کرده است! با تمام این احوال امیدوارم پیمان کوروش که از جمله دوستان اندیشکده آوای آزادی و پرزیدنت فرهیخته ی آن آقای بیژن کیان برای تحقق این هدف تلاش می کنند، شکل گیرد که می تواند به خواستهای مردم ایران و منطقه جامه ی عمل بپوشاند، به جای آنکه وقت و زندگی خود را دوباره با بحثهای تاریخی مرزها از یکسو، و جنگ از سوی دیگر تلف کنیم، آنگونه که در جنگ ایران و عراق میلیونها انسان از هردو طرف جان خود را در پی ادعاهای بیهوده ی مذهبی و ارضی دو طرف، از دست دادند و در پایان فقط خوشحال بودیم که به مرزهای روز اول بازگشتیم!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم مهر ماه 1400
October 14, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles