sam-ghandchi گزارش مسیح علینژاد: جان صبا کرد افشاری در خطر است

تهدید جانی صبا کرد افشاری در زندان قرچک توسط برخی زندانیان خطرناک

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4164-saba-kord-afshari.htm

Masih Alinejad Reports: Saba Kord-Afshari's Life is in Danger

http://www.ghandchi.com/4164-saba-kord-afshari-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3    4     5     6     7     8     9     10     11

 

saba-kord-afshari

 

روز گذشته، مسیح علینژاد در توییتر خود گزارش داد که جان صبا کرد افشاری در زندان قرچک ورامین از سوی برخی زندانیان خطرناک در خطر است. صبا کرد افشاری خانم 23 ساله ی بسیار فهمیده ای هستند که پتانسیل رهبری مردم ایران را در آینده دارند. صبا کرد افشاری سه سال پیش به همراه مادرشان خانم راحله احمدی و دو تن از دوستانشان یاسمن آریانی و منیره عربشاهی (مادر یاسمن) بازداشت شدند و "جنایتی" که مرتکب شده بودند دادن گل سرخ در مترو تهران به خانمهای دیگر در روز بین المللی زن بود، وقتی که روسری را از سر برداشته و دور گردنشان پیچیده بودند؛ و همه ی آنها به این دلیل با مجازات زندان روبرو شدند! صبا کرد افشاری حکم 23 سال زندان گرفت و هر چهارتای آنها هنوز در زندان هستند! مایه ی تأسف است که چنین رهبر سیاسی جوان فهمیده ای در ایران، نه تنها زندان طولانی مدت گرفته و در زندان قرچک به سر می برد که به باستیل تشبیه می شود، بلکه همچنین با او بدینگونه وحشیگرانه رفتار می شود که صبا را در تیررس زندانیان خطرناک قرار داده اند. با سپاس از خانم مسیح علینژاد که با ابتکار جنبش چهارشنبه های سفید یعنی ابتکاری سکولار دموکرات، صدای زنان ایران بودند و به رغم آنکه دو ماه پیش با اقدام مأموران رژیم اسلامی ایران برای ترور ایشان در نیویورک روبرو بودند، و مرتب نیز تهدید به مرگ می شوند آنهم حتی از سوی برخی اعضای به اصطلاح مجلس ایران؛ اما، مسیح همچنان صدای حقوق بشر مردم ایران در خارج کشور است! در پایان لازم به یادآوری است که هیچگاه افتخار ملاقات کسانی را که در این مقاله نام آنها آورده شده، نداشته ام، نظیر بیشتر آنهایی که در همه ی مقالاتم ذکر شده اند! فردا، پرتودرمانی ام شروع می شود، و به مدت دوماه ادامه خواهد داشت و سعی خواهم کرد بستگی به وضعم به کار انتشاراتی ام ادامه دهم. با بهترین آرزوها برای همه.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

پانزدهم شهریور ماه 1400
Sept 7, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles