sam-ghandchi سپاسگزاری از دکتر حسن منصور در عرصه ی تحلیل اقتصادی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4147-hassan-mansour.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8

 

hassan-mansour

 

چند لحظه پیش مقاله ای را از آقای دکتر حسن منصور اقتصاددان، در سایت لیبرال دموکراسی حزب مشروطه مطالعه می کردم! از نظر دیدگاه اقتصادی ایشان یک لیبرال دموکرات هستند و این نگارنده یک آینده نگر، اما به رغم تفاوت ما در دیدگاه اقتصادی، همیشه مقالات ایشان را می خوانم و از آنها یاد می گیرم بویژه چون مطالبی را که مطرح می کنند به خوبی با آن آشنایی دارند و از جمله مطلبی که یکسال پیش در مورد اجاره در سایت ایندیپندنت منتشر کرده بودند، واقعاً خواندنی بود و در واقع همان روزها، خود نیز در مقاله ای به همان مبحث رانت، پرداخته بودم، و بویژه در کشوری که امثال آیت الله احمد خاتمی کارشان زمین خواری یعنی دو نوع رانتخواری در یکجاست:)، درک موضوع رانتخواری خیلی اهمیت دارد! همچنین دکتر اسماعیل نوری علا در همان سال گذشته در پادکست 17 حزب سکولار دموکرات ایرانیان، بحث رانتخواری در ایران را مطرح کرده بودند که شنیدنی بود. امیدوارم فرصت پیدا کنم و نوشته های دکتر حسن منصور را بیشتر بخوانم و با سپاس از ایشان برای ارائه ی این تحلیلهای با ارزش در عرصه ی اقتصاد، به جامعه ی ایرانی.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم مرداد ماه 1400
August 15, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles