sam-ghandchi سخنان اخیر الهه هیکس ربطی به مجاهدین یا اصلاح طلبان ندارد

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4122-elahe-hicks-sharifpour.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20

 

elahe-hicks-sharifpour

 

خانم الهه هیکس (شریف پور) که به همراه همسرشان بنیانگذاران و مدیران مؤسسه ی دیدبان حقوق بشر هستند در چند روز اخیر اتهامات بی اساسِ وابستگی خیزش خوزستان به مجاهدین را، در شبکه های اجتماعی مطرح کرده اند که همچنان مورد بحث کاربران توییتر قرار دارد، و متأسفانه برخی شخصیتهای شاخص حقوق بشری و هوادار اصلاح طلبان در ایران نیز از ایشان هواداری کرده اند. شخصاً سالهاست نظر خود را در مورد مجاهدین و جریان اصلاح طلبی به تفصیل بحث کرده ام و حرف تازه ای نیست، و دیگران نیز در مورد فساد در کشورهای مختلف که به این موضوع مرتبط است نوشته اند، اما این حرکت دیدبان حقوق بشر ربطی به مجاهدین یا اصلاح طلبان ندارد! در حقیقت ممکن است مایه ی تعجب باشد که مدیری از مؤسسه ی دیدبان حقوق بشر که همیشه از موضوعات سیاسی فاصله می گرفتند چطور ناگهان اینهمه سیاسی موضعگیری می کند! همانطور که چهارماه پیش در مقاله ای تحت عنوان «اصلاح طلبان و مجاهدین: دو راه برای بازگرداندن برنامه ی کمربند سبز به خاورمیانه»، توضیح دادم، حرکت تازه ای در خاورمیانه برای احیاء کمربند سبز آغاز شده است، و دوباره جناحی از هیئت حاکمه ی عربستان سعودی نقش اصلی را برای این استراتژی اسلامگرا، ایفا می کند، وگرچه محمد بن سلمان حامی سکولاریسم است؛ اما، همه از ضعیف شدن او به دلیل کشتن جمال خاشقجی، مطلع هستیم. مؤسسه ی «دیدبان حقوق بشر» سالهاست که منابع مالی هنگفتی از عربستان دریافت می کند و به همین دلیل همواره این مؤسسه درباره ی سرکوب همجنسگرایان در عربستان و مواردی مشابه، اعتراضی نمی کند. به هرحال امروز شوربختانه با طرح مجدد استراتژی کمربند سبز در رابطه با جنگ سرد تازه ای در جهان، منابع مالی فراوانی در این راه صرف می شوند و دیدبان حقوق بشر به دنبال دریافت بخشی از آن سرمایه گذاری هاست. اپوزیسیون ایران نیز در شرایط حاضر ضروری است که با دقت به این تحولات بین المللی توجه لازم را بکند! در حقیقت انقلاب 21 ایران می تواند در رابطه با موضوع طرح مجدد کمربند سبز در جهان، «گیم چنجر» باشد! در پایان اجازه دهید در مورد ویدیویی که امروز در سایت بالاترین به صاحب این قلم نسبت داده شده بگویم، اینجانب «سام ایرانشهری» و سازنده ی آن ویدیو نیستم، و هیچ اطلاعی نیز در این مورد نداشتم و اتفاقی در اینترنت دیدم؛ با اینحال، ویدیویی شنیدنی بود!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

دوم مرداد ماه 1400
July 24, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles