sam-ghandchi ظاهراً این روزها اعتراضاتی «کشکی» درباره ی حقوق رأی دهی در آمریکا

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4121-voting-rights-protests.htm

پی نوشت ششم شهریور ماه 1400: The Hill: Thousands march on Washington in voting rights push

مطالب مرتبط: 1     2     3     4

 

voting-rights-protests

 

در جوانی به این نوع کشمکشها در عرصه ی سیاسی در آمریکا که در لحظه ی حاضر تحت عنوان «اعتراضات حقوق رأی دهی» در قلب واشنگتن در جریان است، اصلاً توجهی نمی کردم و تصور می کردم بحثهایی «کشکی» هستند. اجازه دهید موضوعی را که تحت عنوان مصالحه ی «سه پنجم» در قانون اساسی اولیه ی آمریکا در سال 1787 مطرح شده، توضیح دهم که برای درک این نوع مناقشات سیاسی، کمک کننده است. طبق مصالحه ی سه پنجم هنگام تدوین قانون اساسی آمریکا، جمعیت هر ایالت عبارت بود از تعداد انسانهای آزاد به علاوه ی سه پنجم انسانهای «دیگر»، و تعداد نمایندگان و مالیات هر ایالت در کنگره بر اساس این رقمِ جمعیت، تعیین می شد. در ظاهر این قانون بسیار تبعیض آمیز است چون بردگان سیاهپوست حدود نصف سفیدپوستان حساب می شدند؛ اما، می دانیم بردگان حق رأی نداشتند، و اگر آنها به جای سه پنجم یک نفر حساب می شدند،  محاسبه ی جمعیت با در نظر گرفتن آنها بعنوان انسانهای آزاد وقتی که سیستمِ برده داری در کشور حاکم بود، در حقیقت قدرت برده داران بزرگ را از نظر تعداد نمایندگان در کنگره افزایش می داد، البته مالیات آنها نیز بیشتر میشد ولی اگر تعداد نمایندگان آن ایالت در کنگره بیشتر بود به هر حال حتی از نظر مالیاتی هم می توانستند بیشتر برای آن ایالت امتیاز بگیرند! در نتیجه دعواهای برسر قانون «سه پنجم» باید با در نظر گرفتن این واقعیات درک می شد! مناقشات کنونی در آمریکا بر سر حقوق رأی دهی تا حدی مشابه موضوع قانون «سه پنجم» در تاریخ 240 سال پیش در این کشور است. به عبارت دیگر هرچیزی که ظاهراً مساوات طلبانه جلوه می کند رفع تبعیض نیست و چه بسا بستگی به اینکه چه ساختارهای واقعی اقتصادی و اجتماعی در جامعه وجود دارد، ممکن است اقدام سیاسی مساوات طلبانه، بیشتر به تبعیض ها کمک کند! در بحث پیشنویسهای پیشنهادی قانون اساسی آینده برای ایران در این روزهای انقلاب 21 ایران، لازم است به نتایج مختلف طرحهای گوناگون دقت داشت!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

اول مرداد ماه 1400
July 23, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles