sam-ghandchi اعلام حمایت پرنسس نور پهلوی از «اِل جی بی تی کیو+» یکهفته بعد از تحریم انتخابات

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4105-noor-pahlavi.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5

پی نوشت:با پوزش از خوانندگان، در عنوان این یادداشت در ابتدا نوشته شده بود «یکهفته قبل از تحریم انتخابات»، عبارت درست «یکهفته بعد از تحریم انتخابات» است، که اکنون تصحیح شده. س. ق.، یازدهم تیر ماه 1400

 

noor-pahlavi-lgbtq+

 

حدود دوهفته از پیروزی مردم ایران در تحریم انتخابات 1400 می گذرد و بسیار مهم است که در تحول آینده ی ایران از حقوق همه ی مردم ایران حمایت شود و نه آنکه نظیر دوران انقلاب 1357 باشد وقتی اولین قوانینی که رژیم جدید تصویب کرد قتل همجنسگرایان از طریق پرتاب از صخره بود که پیش از آن در رساله ی بسیاری از آیت الله ها از جمله آیت الله بروجردی ذکر شده بود، و همه ی اپوزیسیون آنزمان چه پیش و چه بعد از انقلاب، به این واقعیات در صفوف خود با بی اعتنایی برخورد می کردند. کمتر از دو هفته پیش یعنی حدود یکهفته بعد از تحریم انتخابات 1400، پرنسس نور پهلوی با شرکت در مراسمی حمایت خود را از «ال جی بی تی کیو+» اعلام کرد. این درایت پرنسس نور پهلوی شایسته تحسین است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

یازدهم تیر ماه 1400
July 2, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles