sam-ghandchi چگونه رژیم خمینی به قدرت رسید

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4099-chegooneh-regim-e-khomeini-beh-ghodrat-resid.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

پی نوشت 23 خرداد ماه 1400: آینده نگری و تحریم انتخابات: «خلق را تقلیدشان بر باد داد»

پی نوشت 22 خرداد ماه 1400: یک جهان بینی از سوی شهر مرتدان

پی نوشت 21 خرداد ماه 1400: گالبریت، آناتومی قدرت، و دموکراسی در ایران

 

chegooneh-regim-e-khomeini-beh-ghodrat-resid

 

تا چند روز دیگر به اصطلاح "انتخابات،" برای تعیین به اصطلاح "رییس جمهورِ" رژیم اسلامی حاکم بر ایران، برگزار می شود. شش ماه پیش در نهم دی ماه 1399، از موضعِ آقای حسن شریعتمداری دبیر کل «شورای گذار» جهت «تحریمِ انتخاباتِ»، حمایت کردم و حرف تازه ای نیست؛ در واقع در 12 اردیبهشت ماه 1400 نیز در پی نوشتی به همان مطلب، لینک سخنرانی آن روز آقای حسن شریعتمداری در مهستان، اضافه شد که شاید بهترین توضیح درباره ی معنا و نقش انتخابات در رژيم کنونی حاکم بر ایران بود. سه روز پیش نیز آقای یزدان شهدایی از رهبران شورای گذار در یک سخنرانی در مهستان، تاریخ تطور رژیم اسلامی حاکم بر ایران را، از روزِ اولِ به قدرت رسیدن این رژیم مورد بحث قرار دادند که شاید به بهترین وجهی بطور فشرده این تاریخ را توضیح دادند که بسیار شنیدنی است، و بویژه برای جوانانی که شاهد زنده ی همه ی این تاریخ نبوده اند، می تواند منبعِ تحلیلیِ بسیار عالی باشد و لینک آن 3 روز پیش در پی نوشت تازه ای به مطلب دیگری در مورد نظرات آقای یزدان شهدایی، اضافه شد. اما موضوع این نوشتار در مورد چگونگی به قدرت رسیدن آیت الله خمینی است! حدود دو ماه بعد از تظاهراتهای 11 مرداد ماه 1397 که با شعار «جمهوری اسلامی منحل باید گردد»، برگزار شدند، و زنده یاد نوید افکاری نیز در همان تظاهراتها بازداشت شد، در هفتم مهرماه 1397، مقاله ای از این نگارنده منتشر شد تحت عنوان: «تصورات غلط از نحوه پیروزی خمینی در 1357، باعث توهماتی در امروز است»! یکسال بعد نیز در چهارم مردادماه 1398، در ادامه ی همان مقاله، یادداشتی منتشر شد تحت عنوان «ادامه ی بحث تصورات غلط در مورد انقلاب 57 و پیروزی آیت الله خمینی»، و علاقمندان می توانند آن دو مطلب را با دقت مطالعه کنند و نیازی به تکرار نیست. یکی از موضوعاتی که در آن دو نوشته مطرح شد این بود که در واقع هواداران آیت الله خمینی بعد از کودتای 28 مرداد 1332 آغاز به سازماندهی در ایران کردند، و اولین تلاش خود را برای قیام در ایران، در 15 خرداد 1342 انجام دادند، و شکست خوردند، و بعد از آن، اساساً فعالیتهایشان از نوع کارهای مسلحانه ی امثال فداییان اسلام و مؤتلفه نبود! آنها بعد از 15 خرداد 1342، مشغول به فعالیت در مساجد و تأسیس مهدیه هایی بودند که اصلاً در آنها بحثی در مورد رژیم حاکم نمیکردند و به اصطلاح فقط قرآن می خواندند و درباره ی اسلام حرف میزدند و فعالیتهای خیریه نظیر صندوق قرض الحسنه و کمک به زنان خانواده های بی سرپرست را سازماندهی می کردند. هنگام نسیم کارتر در سال 1356، در حقیقت جریانات چریکی و مسلحانه در ایران، چه چپ و چه اسلامی قلع و قمع شده بودند، و اتفاقاً نیروهای چپ و لیبرال در شبهای شعرِ انجمن گوته بودند که فعالیتهای مسالمت آمیز برای اصلاح رژیم سلطنتی را می خواستند راه بیاندازند، و همچون 14 سالِ پیش از آن، هواداران رژیم خمینی در مساجد و مهدیه ها، فعالیت سیاسی نمی کردند! دو سه ماه بعد از پایان شبهای شعر، که در مهرماه 1356 برگزار شد، شوربختانه دوباره فعالیتهای مسالمت آمیز تازه ی روشنفکران چپ و لیبرال، سرکوب شد. در آن تاریخ، روشنفکرانی که دنبال آن کارهای مسالمت آمیز بودند پاسیو شدند! در این هنگام بود که نیروهای خیریه های هوادار آیت الله خمینی که هیچگاه همه ی آن سالها فعالیت سیاسی نداشتند، ناگهان فعال شدند و در مساجد و مهدیه ها، رژیم سلطنتی را هدف گرفتند، و اعتصابات را در روستاها، کارخانه ها و ادارات، در اقصی نقاط ایران، در نیمه ی دوم سال 1356 و با آغاز سال 1357، همانها سازمان دادند، و نه امثال مؤتلفه و فداییان اسلام! حتی حمایت جریانات روشنفکری چپ از آنها، تازه در ماههای آخر انقلاب بعد از آذر ماه 1357 بود که آغاز شد، وگرنه تا حدود چند ماهِ آخرِ سال 57، اساساً جریانات چپ و لیبرال پاسیو بودند، چون از اقدامات مسالمت آمیز خود برای تغییر در ایران بعد از همان شبهای شعر در مهرماه 1356، ناامید شده بودند! به هر حال جزئیات این بحث را در صورت تمایل در همان دو سه مطلبِ پیشین که لینک آنها در سطور بالا ذکر شد، می توانید مطالعه کنید (1، 2، 3).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

19 خرداد ماه 1400
June 9, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles