sam-ghandchi حسن شریعتمداری و حزب: ماهیت رژیم خمینی و تحریم انتخابات
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4091-entekhabat-podcast.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

 

حسن شریعتمداری و حزب سکولار دموکرات ایرانیان: انتخابات

 

کمتر از دو هفته پیش آقای حسن شریعتمداری دبیر کل شورای گذار، در یک سخنرانی در مهستان، یکی از بهترین تحلیلهایی را که تا به حال در مورد تاریخ انتخابات در رژیم اسلامی شنیده ام، ارائه کردند. روز گذشته این مبحث در پادکست 30 اردیبهشت 1400 حزب سکولار دموکرات ایرانیان، با تمرکز بر موضوع ماهیت رژیم خمینی و «تحریمِ انتخابات»، دنبال شد، و بحثها آنقدر دقیق و شنیدنی بود که واقعاً چیزی نمی توانم اضافه کنم! شاید بتوانم بگویم که از دیدگاه این نگارنده، رژیم خمینی همان هدفی را دنبال کرده و می کند که رژیمهای طالبان و داعش در پی آن بوده اند، و در کتاب ولایت فقیه، خمینی هدف خود را به رژیمهای عثمانی در دنیای اسلام و واتیکانِ قرن پانزدهم در دنیای مسیحیت، تشبیه می کند، و البته با عناوین «شیعه» و طرح بازگشت به صدر اسلام 1400 سال پیش، اما آنچه بطور مشخص ارائه می کند همان طرح رژیمی قرون وسطایی است! با اینحال تفاوت مهم رژیم خمینی با طالبان و داعش در «پراگماتیست» بودن خمینی نهفته است! اگر توجه کنیم خمینی مثلاً در مورد نوروز عقب نشینی کرد در حالیکه امثال مطهری می خواستند نوروز را کاملاً براندازند! ممکن است بپرسید پس چرا خمینی در مورد حجاب زنان عقب نشینی نکرد؟ پاسخم این است که تقصیر از اپوزیسیون بود. همان 17 اسفند 1357 رهبران سازمان چریکهای فدایی خلق که بزرگترین تشکیلات چپ بودند، در راهپمایی زنان، به اعضا و کادرهای زن در صفوف خود گفتند روسری به سر کنند و حزب اللهی هایی را که صف تظاهر کنندگان را مورد حمله قرار دادند، بعنوان توده ی ناآگاه توجیه می کردند. ممکن است این بحث ساده جلوه کند، اما این کار بزرگترین اشتباه اپوزیسیون بود، و در زمان گروگانگیری نیز همین اشتباه تکرار شد! تشکیلاتی نظیر اتحادیه کمونیستها که در مقایسه با چریکها، نیروی کوچکتری بودند نیز، همین اشتباه را در زمان گروگانگیری کردند؛ اما، البته دو سال بعد، برعکس عمل کرده و در ماجرای سربداران آمل، اقدام مسلحانه ای کردند که افراط از سوی دیگر بود، و می دانیم که قبل از آن، رهبری چریکها، خواستار سلاح سنگین برای سپاه پاسداران شده بود، و بازهم همان رهبران چریکهای اکثریت هنگام جنبش سربداران آمل، با سپاه پاسداران در سرکوب سربداران آمل همکاری کردند! امروز نیز در رابطه با انتخابات، دوباره امثال فرخ نگهدار، پرچم ضدیت با «تحریمِ انتخاباتِِ» را بلند کرده اند. واقعا ً بعد از 42 سال، نه تنها اپوزیسیون سکولار دموکرات، بلکه حتی تشکیلاتهایی نظیر اتحاد جمهوریخواهان و همه ی تشکیلاتهای منتسب به چریکهای فدایی خلق، و دیگر نیروهای چپ، ضروری است که این آقای فرخ نگهدار را بایکوت کنند، و لازم است مقابل ساختمان بی بی سی در لندن، تظاهرات علیه بی بی سی برپا کرد و به این کار بی بی سی فارسی اعتراض کرد، وقتی که همه ی این سالها، این فردی را که شاید بیش از همه ی رهبران «اصلاح طلب» در رابطه با ضربه خوردن اپوزیسیون دموکراتیک از رژیم اسلامی نقش داشته، «بی بی سی» بعنوان سخنگوی اپوزیسیون سکولار دموکرات ایران معرفی کرده و می کند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

31 اردیبهشت ماه 1400
May 21, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles