sam-ghandchi  حقایقی درباره ی تجربه ی اَفیرمَتیو اَکشِن
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4086-affirmative-action.htm

 

affirnative-action

 

شصت سال پیش یک سری سیاستهایی در زمان ریاست جمهوری پرزیدنت کندی در آمریکا مطرح شد که «اَفیرمَتیو اَکشِن» نامیده می شوند و شاید بشود به فارسی آنها را «تبعیض مثبت» خواند، یعنی مثلاً در یک مؤسسه ی آموزشی قرار می شود درصد مشخصی، متناسب با جمعیت منطقه ای که مؤسسه ی مورد نظر در آنجا قرار دارد، از زن و مرد، یا از سفید و سیاه و نژادهای دیگر، پذیرش دریافت کنند، و از اینطریق امیدوار بود که برقراری عدالت در مورد اقلیتها، بهتر شود! حدود دو دهه پیش دانشگاه برکلی و چند مؤسسه ی دیگر آموزشی درجه اول در آمریکا، به «اَفیرمَتیو اَکشِن» پایان دادند. جالب است نتیجه این شده که بیشترین پذیرفته شدگان آن دانشگاهها حالا «چینی تبار» یا «هندی تبار» هستند، و نه مردان سفید پوست! دلیلش خیلی ساده است چون کلاً مهاجران، بویژه چینی تبارها و هندی تبارها، بیشتر به تحصیل کودکانشان توجه دارند. لازم است خاطر نشان کنم که مهاجران ایرانی نیز همینطور هستند و به آموزش کودکان خود خیلی توجه دارند اما چون تعداد ایرانی ها آنقدر در آمریکا زیاد نیست، در اینگونه آمارها دیده نمیشوند. در این عرصه خوب است ما هم در مورد راه حلهایی که برای آینده ی ایران ارائه می کنیم، فکر کنیم، بویژه وقتی دنبال راه حلهایی نظیر «اَفیرمَتیو اَکشن»، برای برقراری عدالت در مورد اقلیتهای اتنیک در ایران هستیم، و فکر نکنیم برنامه های «تبعیض مثبت» لزوماً کمک کننده هستند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم اردیبهشت ماه 1400
May 14, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles