sam-ghandchi آمریکا، کوکلاکس کلانهای اسلامی و اپوزیسیون ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4079-us-and-islamickkk.htm

US, IslamicKKK, and Iranian Opposition
http://www.ghandchi.com/4079-us-and-islamickkk-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4

 

us-and-islamickkk

 

ما درباره ی تشابه خیزش کوکلاکس کلانهای اسلامی و فاشیسم خیلی بحث کرده ایم و اینکه چرا بهتر است آمریکا و دموکراسی های اروپایی امروز با کوکلاکس کلانهای اسلامی مقابله سیاسی، ایدئولوژیک، و فرهنگی کنند، تا وضعیت جهان عاقبت نظیر دوران جنگ جهانی دوم نشود، وقتی دموکراسی ها در پایان مجبور شدند که با فاشیسم از طریق نظامی مقابله کنند، با بمباران برلین، و حتی در پایان، با استفاده از بمب اتم در ژاپن! امروز، در واقعیت، تا آنجا که به آمریکا مربوط می شود، تهدید اصلی، روسیه و چین تلقی می شود، و نه کوکلاکس کلانهای اسلامی! درست است وقتی مثلاً رژیم اسلامی ایران گروگانگیری از کارمندان سفارت آمریکا را در تهران در سال 1358 به راه انداختند، یا وقتی القاعده در سال 2001 تراژدی حمله ی 11 سپتامبر را در نیویورک به انجام رساند، آن حمله کنندگان اسلامگرای معین به تقدم آمریکا تبدیل شدند، اما از نظر استراتژیک، مقابله با کوکلاکس کلانهای اسلامی، تقدم آمریکا و دموکراسی های اروپایی نیست، همانگونه که، خیزش فاشیسم برای دموکراسی های غربی پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، تقدم تلقی نشد و امثال چمبرلین قبل از جنگ، مشغول خشنودسازی هیتلر بودند! به عبارت دیگر، در سالهای پایانی 1920 و در سالهای 1930، فاشیسم در سراسر جهان گسترش یافت، از جمله در محافل روشنفکری نیویورک حتی در میان روشنفکران یهودی آنزمان، و همچنین در کشورهایی نظیر ایران؛ اما با فاشیسم مقابله ی سیاسی، ایدئولوژیک، یا فرهنگی نشد تا وقتی که در نیمه ی دوم سالهای 1930 به تهدید جدی نظامی برای جهان تبدیل شد! در حال حاضر، کوکلاکس کلانهای اسلامی در سراسر آفریقا در حال گسترش هستند، و همچنین در آسیا که علاوه بر خاورمیانه، اکنون در حال گسترش نه تنها در پاکستان، افغانستان یا بنگلادش بلکه در کشورهایی نظیر اندونزی، و ما اکنون می دانیم که در اروپا در کشورهایی نظیر فرانسه در حال رشد هستند، و کوکلاکس کلانهای اسلامی ایران در حال ایجاد ائتلاف هایی در آمریکای لاتین هستند و می بینیم که گسترش اسلامگرایی بعنوان جریانی در سطح مردمی در داخل آمریکا وجود دارد، و همچنین در مناطقی در روسیه و چین! با اینهمه، همانطور که اشاره شد، از دیدگاه دموکراسی های غربی، کوکلاکس کلانهای اسلامی بعنوان تهدید عمده تلقی نمیشوند!

 

رک و پوست کنده بگویم با توجه به وضعیت کنونی، اپوزیسیون سیاسی ایران که 43 سال است با کوکلاکس کلانهای اسلامی روبرو است، نباید زیاد روی متحدان خود در دموکراسی های غربی حساب کند و لازم است در این مبارزه ی پیچیده بر توان خود اتکاء کند! همچنین همه ی مسلمانان در ایران کوکلاکس کلان اسلامی نیستند، و همه ی احزاب سیاسی اسلامی نیز کوکلاکس کلان اسلامی نیستند. درست است که احزاب سیاسی اسلامی نظیر نهضت آزادی (حزب مهدی بازرگان)شوربختانه به خیزش کوکلاکس کلانهای اسلامی در ایران کمک کردند، اما آنها و جریانات مشابه، خودشان یک نیروی سیاسی کوکلاکس کلان اسلامی نیستند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

ششم اردیبهشت ماه 1400
April 26, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles