sam-ghandchi فقدان آلتروئیسم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4077-altruism.htm

Lack of Altruism
http://www.ghandchi.com/4077-altruism-english.htm

پی نوشت 2 فروردین 1403: در چند روز گذشته در توییتر این قلم، به مسائلی اشاره شد که «تشکیلات فراسوی جنگ» در دوران پیش از سقوط اتحاد شوروی با آنها روبرو بود: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12! مطلب زیر نیز که 3 سال پیش منتشر شد در مورد کسانی است که تشکیلات فراسوی جنگ را در آن زمان شکل داده بودند! شاید مطالعه ی مطلب زیر برای درک وضعیت اپوزیسیون ایران در اوضاع کنونی ایران و جهان کمک کند! لطفاً همچنین نگاه کنید به *، **،*** (+، ++). س.ق.

 

مطالب مرتبط: 1     2     3

 

altruism

 

اول با پوزش از خوانندگان که چون معادل فارسی خوبی برای «آلتروئیسم» پیدا نکردم از لغت انگلیسی استفاده می کنم. در سالهای پایانی جنگ سرد، دوست فقیدم «جک لی» یکی از بنیانگذاران تشکیلاتی جهانی تحت نام «فراسوی جنگ» بود، که مرکز آن در پالو آلتو کالیفرنیا قرار داشت. با پایان جنگ سرد، آن تشکیلات خود را منحل کرد و گروهی بنام «بنیاد برای جامعه گلوبال» به وجود آوردند و هدف خود را «آلتروئیسم» اعلام کردند که در واقع دیدگاه آنها در زمانی بود که در تشکیلات «فراسوی جنگ» فعال بودند. آنها دیگر در سالهای پس از پایان جنگ سرد خیلی پیر بودند و بزودی آن گروه را منحل کردند و منابع مالی آنرا به چند خیریه هدیه کردند. این نگارنده جامعه شناس نیستم و شاید اشتباه می کنم اما بنظرم می آید که «آلتروئیسم» بیشتر و بیشتر در دوران پس از جنگ سرد، از بین رفته و در غیاب آن، پول، قدرت، شهرت و امثالهم کانون توجه اجتماعی در این ابتدای قرن بیست و یکم شده است! این امر ممکن است برای کشورهای غربی آنقدر مسأله ساز نباشد چرا که هم اکنون از دموکراسی برخوردار هستند اما برای ما ایرانیان که به تغییر رژیم و احتمالاً انقلاب برای رسیدن به دموکراسی نیاز داریم، فقدان آلتروئیسم می تواند مانعی جدی در برابر موفقیت باشد * و این امر فقط در ارتباط با مافیای اسلامگرا نیست و بی اعتمادی ها از همین وضعیت بر می خیزد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

سوم اردیبهشت ماه 1400
April 23, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles