sam-ghandchi نایاک و از عجایب هفتگانه ی جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان در قرن بیست و یکم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4029-seven-wonders.htm

مطالب مرتبط: 1      2     3

 

seven-wonders

 

آنها که برای نایاک کار می کنند برایم تعجبی ندارند، به هر حال شغلشان است! مطالبِ مسؤلین و رهبران و کارمندان عالیرتبه ی نایاک در دو لیست ایرانسکوپ نیوز همزمان (1 و 2) آزادانه منتشر می شود چون خواهان دیالوگ سالم هستیم! دوستانی در داخل ایران زیر تیغ رژیم دارند با نایاک از راه دور مبارزه می کنند، در حالیکه بسیاری در فضای آزاد در آمریکا در این مورد ساکت هستند و اسم خودشان را گذاشته اند «اپوزیسیون»! حتی اینهم خیلی عجیب نیست که یادآور عملکرد حزب توده در خارج کشور پیش از انقلاب است! اما، یکی از این همکاران نایاک را می شناسم که در شرکت مایکروسافت مدیر است و حقوق بالای شش رقمی دارد و اجازه دهید به او با نام «ش.م.» اشاره کنم! ایشان وقتی در «اس سی آی» فعال بود، خیلی ضد رژیم اسلامی جوک می نوشت، و یک بار نقل قولی از او را در وبسایتم بعدها گذاشته بودم، و روزی تماس گرفت و خواهش کرد آنرا از سایتم بردارم و خواسته اش را اجرا کردم؛ اما امروز می فهمم دلیل آن درخواست چه بود! واقعاً برخی ایرانیان که در همین دموکراسیِ آمریکا زندگی می کنند، چقدر سقوط کرده و فاسد شده اند! کله شان را نظیر کبک در برف کرده اند و فکر می کنند کسی پاهایشان را که در هواست نمی بیند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

نوزدهم بهمن ماه 1399
February 7, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles