Sam Ghandchiسام قندچي بقاء یا «تغییر رژیم»: مرتضی انواری، سخنگوی احمدی نژاد و اصلاح طلبانِ نایاک
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3916-morteza-anvari.htm

پی نوشت 28 دی ماه 1400: نخستین مصاحبه ی چهره نما با عالیجناب بیژن کیان پرزیدنت اندیشکده آوای آزادی

مطلب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14

 

morteza-anvari  

 

سه روز پیش مناظره ای بود بسیار شنیدنی بین دکتر مرتضی انواری از یکسو، و سخنگویی از سوی محمود احمدی نژاد، و سخنگویان اصلاح طلبانِ مرتبط با نایاک از سوی دیگر، در برنامه ی «ساعت پرسش تلویزیون منوتو با عنوان آینده روابط ایران و آمریکا»، که در اپوزیسیون توجهی به آن نشد. واقعیت این بود که از یکسو «تغییر رژیم» به رژیمی سکولار دموکرات و از سوی دیگر، بقای رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی، عنوان درست تری برای این بحث می توانست باشد! به عبارتی، سخنگوی آقای محمود احمدی نژاد، می خواست ایشان را بعنوان رهبرِ «تغییر رژیم» معرفی کند؛ اما، نایاک همان راهِ هاشمی رفسنجانی را یعنی «فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی که اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم دور کرد»، دنبال می کرد. در چند روز اخیر آیت الله احمد علم الهدی در کنایه ای به تلاشهای جاری محمود احمدی نژاد، موضوع ضرورت پیروی از رهبر را دوباره متذکر شد که به کوششهای آقای احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران بی ارتباط نیست! در همین حال، سخنگوی آقای احمدی نژاد در این مناظره، دولت حسن روحانی را امنیتی ترین در تاریخ رژیم اسلامی خواند و چند نمونه ی بسیار جالب را ذکر کرد که بعضاً برای این نگارنده نیز تازگی داشت! واقعیت این است که هنوز اپوزیسیون، برنامه ی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 روشن نکرده است. چهار سال پیش تحریم انتخابات ریاست جمهوری گزینه ای بود که مورد حمایت بخش مهمی از سکولار دموکراتها از جمله صاحب این قلم قرار گرفت؛ اما، 7 ماه پیش در چهارم اردیبهشت ماه 1399، این نگارنده، شرکت آقای حشمت طبرزدی را بعنوان نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری 1400، پیشنهاد کردم. البته اگر آقای حشمت طبرزدی ثبت نام کند و رد شود، گزینه ی اینجانب نیز نظیر 4 سال پیش، تحریم انتخابات خواهد بود. به هر حال هنوز بحثی در این ارتباط در اپوزیسیون دیده نمی شود!

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

شانزدهم آبان ماه 1399
November 11, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH