Sam Ghandchiسام قندچي به آقای حسن روحانی: داروی پارکینسون؛ تحریم یا در احتکار
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3900-parkinsons-medicine.htm

To Mr. Hassan Rouhani: Parkinson's Medicine; Sanctioned or Hoarded
http://www.ghandchi.com/3900-parkinsons-medicine-english.htm

پی نوشت 8 آبان ماه 1399: هشدار به حسن روحانی: اعلام نام همدستان محتکران دارو در نایاک
http://www.ghandchi.com/3907-rouhani-niac.htm

مطالب مرتبط: 1

 

parkinsons-medicine  

 

آنچه می خوانید حرف این و آن نیست. یکی از نزدیکترین بستگانم که 80 سال دارد لازم است روزانه یک قرض «مادوپار» و یک قرص «سیفرولِ ئی آرِ صفرممیز سیصد و هفتاد و پنج»، بخورد چرا که بیماری پارکینسون دارد؛ اما، نمی تواند این دو دارو را در تهران پیدا کند. او هرگز در همه ی زندگی اش به من دروغ نگفته و هیچوقت هم برایش، سیاست چه در زمان شاه و چه در دوران رژیم اسلامی اهمیت نداشته، و صد در صد مطمئن هستم که این حرف را بعنوان ادعایی سیاسی نمی گوید و حقیقت دارد. آمریکا می گوید که تحریمی بر روی دارو ها برای ایران نیست و شخصاً این موضوع را تحقیق کرده ام و درست است. اعضایی از کابینه ی آقای حسن روحانی در رأس کار با جنایتکارانِ محتکرِ دارو در ایران، مرتبط هستند.

 

آقای روحانی، لطفاً با زندگی مردم ایران بازی نکنید و افرادی را که در کابینه ی شما با محتکر ها مرتبط هستند، و یا فاقد صلاحیت و مسؤل این وضعیت، فوراً اخراج کنید. مضافاً آنکه، این نگارنده برایم حرفهای مفت اهمیتی ندارد و دولت ایران ضروری است که فوراً محلی را در مرکز تهران و شهرهای دیگر اعلام کند که این دو دارو را به راحتی با قیمت پیشین در دسترس عموم قرار دهد. هیچ تحریمی بر روی دارو نیست، دروغ بس است!

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

سی ام مهر ماه 1399
October 21, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH