Sam Ghandchiسام قندچي انقلاب: پنجاه و هفتی ها و پنجاه و هفتی ها
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3785-panjaaho-haftihaa.htm

پی نوشت دوازدهم آذر ماه 1400: این یادداشت حدود یکسال و نیم پیش، منتشر شد و در چند ماه گذشته نیز شاهد خیزش 1400 در ایران بودیم. حقیقت اینکه همه ی نحله های سیاسی در ایرانِ کنونی، در سال 1357 هم وجود داشتند، و شاید اکنون تنها جریان تازه در عالم سیاست ایران، «آینده نگری» باشد، با اینهمه اساساً خصلت اپوزیسیون ایران، از مشروطه تا امروز، تغییر چندانی نکرده است. حتی در کشور آزادی نظیر فرانسه ی امروز بعد از دو قرن و نیم که از انقلاب کبیر فرانسه می گذرد همچنان همان نحله های سیاسی آنزمان حضور دارند از جمله رویالیستها! مهم آن است که با این ترکیب اپوزیسیون برای دستیابی به سکولار دموکراسی در ایران، چه کاری خواهیم کرد!

 

پی نوشت سوم دی ماه 1399: این یادداشت شش ماه پیش نوشته شد، و یک هفته پیش از آن، مطلبی منتشر شد تحت عنوان «انقلاب 57: شرکت اپوزیسیون در قمار 57 که در آن بازنده شد»! شاید مطالعه ی این دو یادداشت اکنون که ماهِ آینده  سالگرد 42 سالگی انقلاب 57 است، مفید باشد. س.ق.

مطالب مرتبط: 1     2

 

panjaaho-haftihaa

 

عده ای که ممکن است امروز شخصیت سرشناسی باشند اما نه تنها در انقلاب 57 نقشی نداشتند بلکه معلوم نیست چه شرکتی در آن زمان در فعالیتهای سیاسی داشته اند و چه کاری آنزمان کرده اند، با اینحال مدتی است مد شده شروع به عذرخواهی برای شرکت در انقلاب 57 می کنند. آیا کسانیکه در بخش شرقی آلمان یا در بلغارستان و لهستان و چکسلواکی و امثالم برای پایان دادن به فاشیسم هیتلری مبارزه کردند بایستی بعد از حاکم شدن رژیمهای توتالیتر عامل شوروی در اروپای شرقی، برای شرکت خود در مبارزه ی برای دموکراسی و ضد فاشیسم، عذرخواهی می کردند! با این مثال منظورم این نیست که رژیم شاه را معادل فاشیسم هیتلری قلمداد کنم بلکه منظورم موضوع مبارزه برای دموکراسی است و اینکه ممکن بود جنبش ضدفاشیستی توسط یک قدرت جهانی نظیر شوروی استالینی، مورد سوء استفاده قرار گیرد که اینطور هم شد، اما این موضوع در نفی تلاشهای دموکراسی خواهان آن کشورهایی که ذکر شد نبوده و نیست. حتی همین امروز نیز ممکن است به رغم تلاشهای ما برای تغییر رژیم به حکومتی سکولار دموکرات در ایران، رژیمی فاشیستی بدتر از آنچه هست به روی کار آید و چنان عاقبتی به این معنا نیست که مبارزات ما برای دموکراسی کار غلطی بوده است گرچه اهمیت آینده نگری در کنار دموکراسی خواهی در اپوزیسیون ایران، امروز روشن تر از سالهای پیش از انقلاب 57 است. شخصاً قبل از سال 1974 در آمریکا عضو کنفدراسیون بودم و همانطور که بارها نوشته ام سیاسیکار بودم، مخالف هم حزب توده و هم مشی چریکی، و عضو هیچ گروه سیاسی نبودم. بعد هم در آنسال یعنی 4 سال پیش از انقلاب و 5 سال بعد از تحصیل و فعالیت سیاسی در آمریکا، به ایران بازگشتم و آنجا هم سیاسیکار بودم و مخالف مشی چریکی و عضو هیچ گروه سیاسی نبودم با اینحال پیش از انقلاب «هوادار» چپ بودم و نه عضو هیچ گروه چپی. اما دو سال بعد از دیدن تجربه ی انقلاب، مخالف مارکسیسم شدم، و نقد خود را به مارکسیسم نیز، به رشته ی تحریر در آوردم. حالا آیا باید به خاطر مبارزه کردن برای دموکراسی پیش و بعد از انقلاب از کسی عذرخواهی کنم؟ هم پیش از انقلاب و هم پس از انقلاب در عین حال که برای دموکراسی مبارزه می کردم از جریانات دیگری که ضد رژیم چه در زمان شاه و چه در دوران رژیم اسلامی حاکم بر ایران بودند، نقد می کردم و بویژه از جریاناتی در اپوزیسیون که می دیدم ممکن است استبداد دیگری برپا کنند و به همین دلیل در زمان انقلاب 57 مشخصاً از اسلامگرایی خمینی نقد می کردم و 6 ماه پیش از انقلاب دماغم را یکی از هواداران فناتیک خمینی با مشت شکست و خون انداخت که تا امروز کج است. بیشتر لازم نیست که بحثم را توضیح دهم و به اندازه ی کافی نیز در این سالها درباره ی انقلاب 57 نوشته و گفته ام و نیازی به تکرار نیست. اما درباره ی به اصطلاح پنجاه و هفتی ها! برخی از آنها از همان روزهای اول انقلاب توسط رژیم اسلامی کشته شدند نظیر شکرالله پاک نژاد و سعید سلطانپور. عده ای نیز رفتند دنبال زندگی شان و یک عده نیز نظیر صاحب این قلم هنوز مبارزه برای برقراری رژیمی دموکراتیک در ایران را به اصطلاح ول نکرده ایم یا به قول بعضی هنوز از خیرش نگذشته ایم! حالا بسیاری از آنهایی که مرتب به باصطلاح پنجاه و هفتی ها حمله می کنند، به دسته ی آخر حمله ور می شوند و نه دسته ی یکی مانده به آخر. همانطور که چند هفته پیش نوشتم شحصاً آقایی را می شناسم که با جریانی چپی در دوران انقلاب 57 بود و بعد از انقلاب رفت دنبال زندگی اش و قوم و خویشی در خیابان چراغ برق داشت که به او کمک کرد میلیونر شود و سالهاست راحت و آسوده در کانادا زندگی می کند و یک پنی هم به فعالان دموکراسی خواه ایران کمکی نمی کند. حالا آیا بهتر نیست که اگر قرار باشد به اصطلاح پنجاه و هفتی ها را نقد می کنیم به این دسته نقد کنیم که امروز نه تنها فعالیتی برای دموکراسی خواهی انجام نمی دهند بلکه از همه ی دانشی نیز که در دوران فعالیت در کنفدراسیون آموخته اند فقط برای کاسبی خود استفاده کرده اند و این فقط به روشنفکران آن دوران محدود نیست. چند کارگری که در کنفدراسیون در آمریکا در آنزمان فعال بودند در 40 و چند سال اخیر یک مغازه ی پیتزافروشی در کالیفرنیا باز کردند و مولتی میلیونر شدند نمونه ای دیگر از پنجاه و هفتی ها هستند که نه تنها کمکی همه ی این سالها به فعالیتهای دمکراتیک نکرده اند بلکه از آنهایی که 40 سال است با هر بدبختی آتش مبارزه با استبداد را زنده نگاه داشته اند، طلبکار هم هستند، بله پنجاه و هفتی داریم و پنجاه و هفتی!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

دوم تیرماه ماه 1399
June 22, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH