Sam Ghandchiسام قندچي هادی خرسندی در مهستان: طنز ترقی خواهانه و ارتجاعی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3782-hadi-khorsandi.htm

پی نوشت بیست و هشتم آبان ماه 1400: اتو بیوگرافی هادی خرسندی

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8

 

hadi-khorsandi

 

امروز هادی خرسندی گفتگویی شنیدنی در مهستان داشت. آقای هادی خرسندی از طنزپردازان معروف ایران هستند و نیازی به معرفی صاحب این قلم ندارند؛ و گفتگوی امروز ایشان بسیار شنیدنی بود و نکات تازه ای را در مورد نشریه ی توفیق مطرح کردند؛ بویژه آنکه ترقی خواهی را با این مثال در عرصه ی طنز، مورد توجه قرار دادند. در واقع هم انقلاب می تواند مترقی یا ارتجاعی باشد و هم اصلاحات می تواند مترقی یا ارتجاعی باشد، و بویژه در این گفتگو، آقای هادی خرسندی دوران انقلاب و پیش از انقلاب 57 و مشخصاً عرصه ی طنز را، مورد توجه قرار دادند، و در حقیقت خود نیز شخصاً آن روزی را سالها پیش از انقلاب 57، وقتی دبیرستان بودم به یاد دارم که نشریه ی توفیق تصویر یک کارگر ساختمانی را در یک سمت صفحه و در سوی دیگر عکس خانمی که مینی ژوپ پوشیده بود را در حالتی زننده منتشر کرده بود، و بعد هم مدتی نشریه ی توفیق توقیف شد؛ و آنچه امروز آقای هادی خرسندی بیان کردند در واقع درک تازه ای را از آن رویداد مطبوعاتی در دوران رژیم شاه ترسیم کرد، وقتی در حقیقت این نشریه ی انتقادی توفیق بود که در ارتباط با آن داستان مینی ژوپ، نقشی ارتجاعی بازی می کرد. البته بحثهای دیگری نیز در گفتگوی امروز مطرح شد از جمله انتقادی که ایشان در مورد سرود «ای ایران» مطرح کردند، که مرا به یاد انتقادی انداخت که این نگارنده دو سال پیش تحت عنوان "با مصرعِ اولِ بیتِ دومِ سرودِ «ای ایران» مشکل دارم،" درباره ی همین سرود منتشر کرده بودم، با ذکر این نکته که انتقادهای ما به هم ربطی ندارد و دو موضوع جداگانه هستند. آقای هادی خرسندی چند سال پیش در سوگ دوست طنزپرداز فقیدم حمید گنجینه، یادداشتی تحت عنوان «به امید دیدار»، منتشر کرد که امروز نتوانستم در اینترنت پیدا کنم. با آرزوی سلامتی و شادی برای آقای هادی خرسندی.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

اول تیرماه ماه 1399
June 21, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH