Sam Ghandchiسام قندچي ضمیمه ی 2020 پلاتفرم حزب آینده نگر

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3500-supplement2020-fp-platform.htm

Supplement 2020 of Futurist Party Platform

http://www.ghandchi.com/3500-supplement2020-fp-platform-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     *     +

   

supplement2020-fp-platform.png

 

در هفدهم آوریل 2020 برابر با 29 فروردین 1399 قول دادم ضمیمه ای یک صفحه ای را برای پلاتفرم 2001 حزب آینده نگر ایران، منتشر کنم. اینهم متن آن ضمیمه:

 

1. انجمن جهان آینده (دبلیو اف اس) که بنیانگذار آن در سال 1966 آقای ادوارد کورنیش بود قادر نشد آینده نگرها را برای کسب نقش رهبری کننده در آینده نگری مشارکتی در قرن بیست و یکم، به موفقیت رساند چرا که او نتوانست این واقعیت را ببیند که هنوز احزاب سیاسی ابزار اصلی در جوامع مدرن هستند که برای آینده نگری مشارکتی به کار میروند، همانگونه که کمپانی ها هنوز ابزار اصلی برای تلاش جهت دستیابی به اهداف اقتصادی در قرن بیست و یکم به کار میروند که در تجربه ی سیلیکانولی برای اقتصاد نوین در کالیفرنیا شاهد بوده ایم.

 

2. کار اصلی انجمن جهان آینده، آینده نگری تحلیلی بود که در واقع کار جامعه شناسان و آنهایی است که در کار فورکست کردن در علوم جدید هستند و کتاب مگاترندز آقای جان نیزبیت در واقع بهترین نمونه ی چنین تلاشهایی است. گرچه دانیل بل در شاهکار 1973 خود تحت عنوان «فرارسیدن جامعه ی فراصنعتی»، عبارت فروتنانه ی «تلاشی در فورکستینگ اجتماعی» را در زیر عنوان کتاب درج کرده، اما کار واقعی او فقط کوششی در جامعه شناسی نبود و آینده نگری نظری بود که نیم قرن پیش به درستی توسعه ی جامعه ی اطلاعاتی را پیش بینی کرده بود.

 

3. پلاتفرم 2001 حزب آینده نگر به درستی بر سکولاریسم تأکید دارد، و با آموختن از تجربه ی دسپوتیسم در کشورهای کمونیستی، توصیه می کند که اجازه ندهیم دولت کنترل اقتصاد را در دست گیرد، و توصیه می کند مالکیت خصوصی را ملغی نکنیم تا به مثابه تعادل کننده در برابر قدرت اقتصادی دولت عمل کند، اما توصیه ی پلاتفرم برای فدرالیسم در ایران اشتباه بود و بعداً تصحیح شد. با اینحال، تمایز اصلی یک حزب آینده نگر همانطور که در بخش بعدی توضیح داده می شود، هیچیک از این سه عرصه نیست.

 

4. آینده نگری، تاریخی به قدمت تاریخ بشریت دارد، اما آینده نگری مدرن بعد از پایان جنگ جهانی دوم توسط آینده نگرهایی نظیر برتراند دوژوونل و اسیپ فلشتایم به این دلیل پیشنهاد شد که آنها به درستی ادعا کردند که ایده آلهای بشریت را بویژه در ارتباط با عدالت اجتماعی که توسط چپ و لیبرالها در عصر مدرن دنبال می شدند، نمیشود در چارچوب جامعه ی صنعتی به دست آورد، چه جامعه سرمایه داری باشد و چه سوسیالیستی. بحث ایده آلها در قرن بیستم را به بهترین وجه کارل پوپر توضیح داده است. و بعد هم، دانیل بل ابعاد جامعه ی فراصنعتی را به ما نشان داد. و در نتیجه، برای حزب آینده نگر مسأله ی اصلی این است که چگونه به آن ایده آلها در جامعه ی فراصنعتی دست پیدا کنیم.

 

5. بنابراین مسأله ی عدالت اجتماعی در جامعه ی فراصنعتی، موضوع مرکزی حزب آینده نگر است. در سال 1989، این نگارنده در رساله ای تحت عنوان «یک تئوری ارزش ویژه»، موضوع عدالت اجتماعی در جامعه ی فراصنعتی را بحث کرد و دانیل بل آن کار را مورد حمایت قرار داد. چهارده سال بعد، در زمان نخستین بحران سیلیکانولی در کالیفرنیا در سال 2001، در مقاله ای در سال 2003 تحت عنوان «عدالت اجتماعی و انقلاب کامپیوتری» که براساس رساله ی مورد اشاره نوشته شده بود، موضوع اصلی عدالت در اقتصادهای دانش-بنیان را مورد بحث قرار دادم که «مسأله ی عدالت بین همکاران پروفشنال است که ثروت را در این جامعه می آفرینند و نه آنکه بین طبقات اجتماعی متضاد باشد». به همین دلیل از یکسو ما استیو جابزها و بیل گیتزها را در سیلیکانولی داریم و همزمان، ما بسیاری بیخانمانها را در همان سن حوزه ی کالیفرنیا می بینیم که همان کار را کرده اند اما برنده ی نهایی نبوده اند چرا که برنده-صاحب-همه-چیز-می شود.

 

6. مسأله ی عدالت اجتماعی نمیشود به شکل جامعه فئودالی از طریق تغییر در مالکیت حل شود وقتی که زمین در فرانسه به آنهایی داده شد که روی آن کار می کردند. ما به طرحهای درآمد آلترناتیو نیاز داریم، و مهمتر از آن ایجاد فراوانی است یعنی سنگ بنای آینده نگری کرزوایلی، کاری که مارکس به آینده ی دور موکول می کرد. این باورکردنی نیست که کسانی نظیر برنی سندرز در زمان ما هنوز عدالت اجتماعی را مساوی سوسیالیسم تصور می کنند، در حالیکه بیش از 150 سال پیش، در 1858، خود مارکس، پدر تئوری سوسیالیستی، در گروندریسه، ایده آل عدالت اجتماعی را *نه* سوسیالیسم، بلکه آنچه او بعد از سوسیالیسم در انتظارش بود، اساساً فراوانی بود که ری کرزوایل ترویج می کند، و دانیل بل بیش از 30 سال پیش در سال 1989 در نامه اش به صاحب این قلم دقیقاً به همین موضوع اشاره کرده است.

 

7. به باور این نگارنده وظیفه ی مرکزی حزب آینده نگر پاسخگویی به معضل عدالت اجتماعی در قرن بیست و یکم است، از طریق ایجاد درآمد آلترناتیو و همچنین به وجود آوردن فراوانی در جامعه. ما در عصر سینگولاریته زندگی می کنیم که به تفصیل در جزئیات توسط آینده نگر شاخص عصر ما ری کرزوایل، بحث شده است. موضوع درآمد آلترناتیو تلاشی است برای تغییر در سیستمهای مالیاتی که فقط از مردم بطور منصفانه مالیات دریافت نکنند وقتی مردم کار می کنند، بلکه همچنین به مردم بطور منصفانه پرداخت کنند وقتی سرِ کار نیستند؛ ساختار حقوق بیکاری واقعاً عادلانه نیست و درآمد تضمین شده که امروز حتی مورد حمایت پاپ هم قرار گرفته، به سختی کفاف یک زندگی محقرانه را هم نمی دهد و مهمتر آنکه همه ی مسائل مربوط به سیستم مالیاتی در کلاف سردرگم دستگاه های دولتی و سیاسی کشورهای مختلف قرار دارد که نمی توان انتظار درست شدن سریع آنها را داشت. از دیدگاه این نگارنده، کانون اصلی توجه ما می بایست که بر ایجاد *فراوانی* متمرکز شود، تلاشی که می توان از طریق شرکتهای خصوصی، مؤسسات غیرانتفاعی و دولت دنبال کرد.

 

8. ایجاد *فراوانی* مرکز توجه بسیاری از دانشمندان و تکنولوژیستها بوده است، از جمله پروژه ی «اوپِن سورس»، اما ما نباید همه ی امید خود را به دستاوردهای کارهای بزرگی نظیر نانوتکنولوژی که دانشمندان انجام می دهند، محدود کنیم. حزب آینده نگر باید هدف ایجاد *فراوانی* را بعنوان وظیفه ی اصلی فعالان در مدنظر قرار دهد. کافی است نگاهی به یک ساعت مچی بیاندازیم. امروز هرکسی می تواند یک ساعت مچی بخرد. وقتی بچه بودم، داشتن ساعت مچی یک چیز لاکچری تلقی می شد و مترادف بود با *ساعت امگا*. امروز نیز ساعتهای رولکس و امگا بعنوان اقلام لاکچری وجود دارند اما برای برآوردن نیازِ مطلع شدن از زمان، می توان ساعت مچی داشت بدون آنکه ثروتمند بود همانطور که هرکسی می تواند هوا را استنشاق کند و نباید برای آن پولی بدهد، مگر در زمانهایی نظیر پاندمی کرونا، که ما نیاز به دستگاهای تنفس مصنوعی پیدا می کنیم. فراوانی، کلید حل مسأله است، چه برای نیازهای اولیه نظیر غذا، پوشاک و مسکن، چه برای آنچه که نیازهای اولیه نیستند نظیر تماشای برنامه های سینمایی تفریحی که امروز از طریق یوتیوب فراوانی بوجود آمده است. به دست آوردن فراوانی باید هدف مرکزی حزب آینده نگر باشد.

 

9. حالا برای رسیدن به هدف فراوانی، ما نیازی به برنامه های سوسیالیستهای قرن نوزدهم نداریم که با طبقه ی سرمایه دار برای تصاحب آنچه در تملک آنهاست بجنگیم و به طبقه ی کارگر بدهیم. کار اصلی اساساً خصمانه نیست یا آنگونه که مارکسیستها می گویند «مبارزه طبقاتی» نیست. کار اصلی یافتن راههای خلاقانه برای رسیدن به فراوانی و همکاری با افراد مختلف است، صرفنظر از اینکه موقعیت اجتماعی آنها چه باشد، کسانیکه حاضرند به ایجاد فراوانی کمک کنند، و حتی جلب حمایت دولت از طریق نمایندگان مردم در قوه ی مقننه. کافی است نگاهی به کمکهای اجتماعی کسانی نظیر وارن بافت و بیل گیتز در آمریکا بیاندازیم که نشان می دهد چقدر از طریق بخش خصوصی می شود به نفع مردم کار کرد! شخصاً کسی را می شناختم که در کنفدراسیون فعال بود و کمونیست، بعد از انقلاب که از همه ی آن فعالیتها دلسرد شد رفت و مولتی میلیونر شد و در کانادا با همسر و پسرش زندگی می کند؛ اما همه ی این 35 سالی که از ایران به کانادا آمده یک دلار هم به فعالیتهای اجتماعی ایرانیان یاری نرسانده است. این ثمره ی تربیت بد سیاسی در تشکیلاتهای چپی گذشته است که اعضا و کادرها در کنفدراسیون نیز چنین بودند که افراد با روحیه ی همه چیز یا هیچ چیز بار می آمدند.

 

11. اولین حزب آینده نگر با نام حزب سکولار دموکرات ایرانیان پس از یکسال تدارک، در سپتامبر 2016 در شهر هامبورگ توسط دکتر اسماعیل نوری علا و همراهانشان اعلام موجودیت کرد با اعضایی که از ایران، آمریکا، کانادا، اروپا و نقاط مختلف جهان آمده بودند. پلاتفرم و فعالیتهای «آی اس دی پی» از سال 2016 تا به امروز نشان می دهد که پلاتفرم حزب آینده نگر طرحی است که برای فعالیت سیاسی در قرن بیست و یکم کارآیی دارد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم خرداد ماه 1399
June 10, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH