Sam Ghandchiسام قندچي گلرخ ایرایی، فعالان حقوق بشر، مرخصی و آزادی برخی زندانیان سیاسی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3354-iran-hr-activists.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 

iran-hr-activists

 

در یکی دو هفته ی اخیر که مرخصی و عفو چند نفر از زندانیان سیاسی در ایران اعلام شد، بحثهایی در اینترنت مطرح و مثلاً گفته می شد چرا به فعال فلان عرصه اجتماعی یا فلان منطقه ی ایران این مرخصی داده شده اما آن دیگری هنوز در زندان است. واقعیت اینکه باید اعتراض ما به این نباشد که چرا یک زندانی سیاسی مرخصی می گیرد یا آزاد می شود، بلکه مخالفت ما باید درباره ی وجود زندانی سیاسی و عقیدتی باشد، و وقتی اصلاح طلبان ایران به اصطلاح «جرم سیاسی» را در ایرانِ تحتِ حاکمیتِ کوکلاکس کلانهای اسلامی، نهادینه کردند، جنایت بزرگی را در سیستم قضایی کشور جا انداختند. زانیار مرادی دو سال پیش در آخرین روزهای زندگی خود، به همه ی ما «درس انسانیت» داد که اگر خوب در مورد سخنانش فکر کنیم از چنین اشتباهاتی در برخورد به موضوع دفاع از زندانیان سیاسی، درس خواهیم گرفت. در حقیقت ریشه ی همه ی اینها، «انتقام» است چه به دلیل آنچه مأموران رژیم بر ما روا داشته اند، چه به دلیل اجحافات ناشی از اختلافات سیاسی و نظری دورن اپوزیسیون. با آقای اکبر گنجی اختلافات سیاسی و نظری زیادی دارم که همیشه نوشته ام، اما تلاشهای ایشان را در میان فعالان سیاسی و مدنی ایران با مطرح کردن بحث «می بخشیم ولی فراموش نمی کنیم» که در حقیقت درس فعالان حقوق بشر یهودی بعد از جنگ جهانی دوم است، تقدیر می کنم. در حقیقت دو سال پیش در یادداشتی تحت عنوان «خانم گلرخ ایرایی، "نه می بخشیم، نه فراموش می کنیم" شعار غلطی است»، از دو زندانی سیاسی ایران که برایم بسیار عزیز هستند یعنی خانم گلرخ ایرایی و خانم مریم اکبری منفرد، در رابطه با این مبحث، انتقاد کردم، در حالیکه از دیدگاه این نگارنده، خانم گلرخ ایرایی رهبر آینده ی مردم ایران هستند و برایشان آرزوی موفقیت دارم و نمی دانم چرا هنوز جایزه صلح نوبل نگرفته اند وقتی که نماد واقعی فعالیت حقوق بشری، مدنی و سیاسی در ایران طی سالهای متمادی بوده اند و صداقت، هوش، درایت، شهامت و توامندی رهبری واقعی را در هر سه عرصه ی حقوق بشر، مدنی و سیاسی از خود نشان داده اند، و همچنین امیدوارم همسرشان آقای آرش صادقی بهبود پیدا کنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

پنجم خرداد ماه 1399
May 25, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH