Sam Ghandchiسام قندچي از احمد چلبی تا رضا پهلوی: خدا میدهد و خدا میگیرد

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/335-Chalabi.htm

From Ahmad Chalabi to Reza Pahlavi: God Giveth and He Taketh Away

http://www.ghandchi.com/335-ChalabiEng.htm

 

بعدالتحریر بیست و یکم جولای 2017

نوشته زیر 13 سال پیش نوشته شده است وقتی تاریخ مصرف احمد چلبی برای آمریکا تمام شد.

 

ahmad-chalabi

 

احمد چلبی به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران متهم شده است. وی قبل از اتهامات کنونی دولت بوش به وی، یک دست نشانده آمریکا بود.  صرف نظر از اتهامات کنونی، یک چیز واضح است که آقای چلبی "فراموش" کرده بودند چگونه در عراق به قدرت رسیدند، و سعی داشتند که مسقیمأ وارد معامله برای ایجاد دولتی شیعی در عراق شوند. تمام تشکیلات چلبی یک فریبکاری بود، و پایه ای در جنبش مردمی نداشته و از پشتیبانی مردمی برخوردار نبود،  و فقط کارشان دلالی بین ملایان، آمریکا، و دیگران بود. وی از طریق سالها لابی کردن در آمریکا، برای حمله به عراق، به قدرت رسید.

 

چلبی به رضا پهلوی عراق موسوم است، چرا که رضا پهلوی در ایران، پدیده مشابهی است، جائی که حرف های وی درباره پشتیبانی مردمی و تشکیلات سلطنت طلبان، همه فریبکاری هستند، تا که آمریکا را برای حمله به ایران قانع کند.  افسانه سلطنت دموکراتیک برای ایران را هیچیک از فعالین جنبش دموکراسی خواهی ایران باور ندارند، یعنی کسانی که زندگی خود را طی این سالها برای آزادی در ایران به خطر انداخته اند.  آن ها واقعیت  جنایات مأمورین رضا پهلوی را در تالارهای بحث سیاسی، کنفرانس ها، و تظاهرات ها خوب می بینند، و از روی  فعالیت روابط عمومی رضا پهلوی در تلویزیون، برای آینده ایران تصمیم نمیگیرند.  این درست است که رضا پهلوی رسمأ دست اربابانش را گاز نگرفته است، تا که نظیر چلبی سقوط کند، اما همانگونه که مأمورینش به اطراف رفته و فعالین جنبش دموکراسی خواهی را مورد حمله قرار میدهند، وقتی وی زیبا و تمیز در مصاحبه های تلویزیونی شرکت میکند، مأمورینش سالهاست، برای سقوط شاه ، به آمریکا حمله میکنند، گرچه رسماً به جیمی کارتر ناسزا گوئی میکنند. اساسأ سلطنت طلبان برای سقوط شاه در ایران، آمریکا را مقصر میدانند، و نه استبداد شاه و جنایات ساواک.  رضا پهلوی نظیر چلبی، در تلویزیون، تمیز و زیبا،  مشغول کار روابط عمومی است، و در مقصر خوانی آمریکا و انگلیس شرکت نمیکند، و مأمورینش این کارها را انجام میدهند.

 

بهترین کاری که رضا پهلوی میتواند بکند، اعلام پایان سلطنت ایران و همه بازی های توجیه سلطنت شکست خورده است، وقتی که رضا پهلوی و مجاهدین بدهی آمریکا در ایران هستند، و این دو نیرو دلیل اصلی در سه دهه گذشته بوده اند که جنبش دموکراسی خواهی به موفقیت نرسید، چرا که هر وقت مردم شانس آنرا داشتند که به جمهوری اسلامی پایان دهند، ترس از امکان بقدرت رسیدن این دو نیرو در ایران، مردم را از برداشتن گام آخر برای پایان دادن به جمهوری اسلامی برحذر داشت.  جالب است که داستان عروسک های دست نشانده در خاورمیانه،  با محمد رضا شاه یا صدام شروع نشده،  و با آنها نیز پایان نخواهد یافت. پدر بزرگ رضا پهلوی ایران، که عنوانش رضا شاه بود،  مورد غضب ولی نعمتان انگلیسی خود واقع شد، وقتی میخواست سرخود با آلمانها وارد معامله شود، و متفقین او را در شهریور 1320 از قدرت بزیر کشیدند، و آن تغییر به دوازده سال شبه دموکراسی در ایران سالهای 1320 تا 1332 انجامید. آنچه ذکر شد خصلت عروسکهای دست نشانده است، چرا که دست نشانده بودن به معنی آن است که اینان اصولی ندارند، و چون از پشتیبانی مردمی هم برخوردار نیستند،  در آخر به انجام معامله های گوناگون دست میزنند، تا که سقوط نکنند. این است صعود و سقوط های بیشمار عروسک های  آمریکا طی سالهای جنگ سرد در خاورمیانه و نقاط دیگر، که شاهد بوده ایم.

 

داستان چلبی چندان فرقی ندارد، هرچند بقول معروف ستاره ای بود که قبل از درخشیدن خاموش شد. وی قبل از موعد 30 ژوئن 2004 که آمریکا قرار است قدرت را به شورای حکومتی عراق تفویض کند، از قدرت حذف شد.  بنظر میرسد که این کار توافقی با عربستان سعودی بوده است، که عربستان قیمت نفت را برای آمریکا پائین آورد.  چه کاری بایست نیروهای مستقل خاورمیانه انجام دهند؟  ما بایستی از اصول دموکراسی و حقوق بشر دفاع کنیم و برروی آن اصول توجه خود را متمرکز کنیم، هر وقت هر تصمیمی میگیریم، تا که از معاملات پشت درهای بسته اجتناب کنیم و،  در تمام مذاکرات خود کاملأ باز باشیم. مثلأ، چند روز پیش، در جائی خواندم که یکی از رهبران مستقل اندیش و مورد احترام شورای عراق گفته بود که وی از آمریکا خواسته شکنجه شدید نکنند،  و او همچنین از پشتیبانی خود از اقتصاد دولتی در عراق آینده صحبت کرده است. گفته اول ایشان بر ضد اصول حقوق بشر است، چرا که بایستی شکنجه کلأ محکوم شود، بدون اما و ولی، و نه خواست کاهش آن. اینگونه بود که کشورهای سوسیالیستی و بسیاری جنبش های مردمی با توجیه این اعمال، به استبداد لغزیدند. چرا که ایشان سعی میکند دولت بوش را راضی کند؟ نیروهای آمریکا کار غلطی کردند که شکنجه کردند.  به همینگونه جنایت گردن زدن و جنایات دیگر تروریستها را نیروهای مستقل دموکرات  بایستی محکوم کنند.  بایستی با جهانبینی ای که بر مبنای اصول حقوق بشر باشد به این وضع نگریست، و نه راضی کردن افراطی های آمریکا یا اسلامگرایان خاورمیانه. نظر دوم ایشان بر ضد دموکراسی مالکیت-دار و طرفداری از اقتصاد دولتی، نشان دهنده نداشتن دانش کافی از تاریخ معاصر است، و در جا زدن در برنامه های سوسیالیستی گذشته. این موضوع در ثروت و عدالت در ایران فردا  مفصلأ توضیح شده است.  به عبارت دیگر وی بایستی تغییرات جهان را مطالعه کند، بجای آنکه طرح های کهنه شده را،  برای آینده عراق ارائه کند، طرح هائی که میتوانند باعث شوند عراق به ویتنام یا کره شمالی دیگری تبدیل شود.

 

اجازه دهید به موضوع درسهای  سقوط چلبی باز گردیم. این واقعه فقط برای نیروهای خاورمیانه حاوی درسی نیست که در بالا ذکر شد، بلکه برای آمریکا هم درس های مهمی دارد، که سعی نکند خاورمیانه را با عروسک های دست نشانده بگرداند. از شاه ایران تا صدام حسین، این ها همه داستان های شکست هستند.  جدا از آنکه خاندان سلطنتی سعودی امروز،  شاه را برای نقشش در خلیج فارس بستاید، ما همه میدانیم که رژیم شاه چه فاجعه شکستی بود. اگر عربستان میتواند که مسائل خاورمیانه را حل کند، چرا مسأله القاعده و طالبان،  که خود خلق کرده را،  حل نمیکند، و چرا به مجازات گردن زدن در عربستان پایان نمیدهد. این درست است که عربستان سعودی متحد آمریکا است، اما دیگر  نیروهای مستقل *سکولار* خاورمیانه نیز دوستان آمریکا هستند، هرچند نیروهای کهنه شده نظیر سلطنت سعودی، سعی میکنند نیروهای جمهوری خواه سکولار را،  دشمن آمریکا بنمایانند.

 

عروسکهای دست نشانده نظیر چلبی عمل میکنند، چرا که پایگاه مردمی ندارند، و همین هم دلیل آن بود که عربستان به راضی کردن تروریستهای القاعده،  و طالبان قبل از آن ها، مشغول بود، زیرا سلطنت عربستان، پایگاه مردمی ندارد، که بر مبنای اصول دموکراتیک ساخته شده باشد، تا که بتواند بر روی پشتیبانی مردم تکیه کند.  آینده خاورمیانه سکولاریسم و دموکراسی است و روشن بودن درباه اینکه سکولاریسم چیست   بسیار مهم است،  همانگونه که روشن بودن درباره اینکه دموکراسی چیست، اهمیت دارد، و قلمکار معاملات با دست نشاندگان آمریکا،  قبل از آنکه جوهرش خشک شود،  از هم خواهد پاشید.

 

ما نمیخواهیم دوباره به قانون جدیدی برسیم که از قبلی بدتر باشد، آنگونه که در 1357 اتفاق افتاد، انقلاب واپس گرائی که فعالین خود را نیز ببلعد. جمهوری اسلامی ایران بایستی برود، و جمهوری سکولار بایستی در ایران،  توسط مردم ایران شکل گیرد. نیروهائی که این توسعه در ایران را پشتیبانی کنند،  نه تنها به مردم ایران کمک میکنند،  بلکه به خود نیز کمک میکنند، یعنی با پایان دادن به رژیم های واپس گرای اسلامگرا در خاورمیانه  دلیل اصلی تروریسم را از بین خواهند برد. بدترین کاری که حاکمان جدید عراق میتوانند بکنند،  شروع مجدد جنگ با ایران است، که لطمات بیشماری را برای دو کشور طی 8 سال ببار آورد.  نه راضی کردن ملایان ایران،  و نه حمله به ایران،  کمکی به ایران و عراق نخواهد کرد، همانگونه که زمان حمله صدام به ایران مشاهده کردیم. پشتیبانی از جنبش دموکراسی خواهی ایران،  برای پایان دادن به جمهوری اسلامی، همانگونه که در آقای کری، جمهوری اسلامی ایران باید برود  ذکر شد، و شکل دادن جمهوری سکولار و دموکراتیک در ایران، بلوک های ساختمان ایران آینده نگر هستند، تا به تروریسم و اسلامگرائی در خاورمیانه پایان داده شود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

چهارم خرداد ماه 1383

May 24, 2004

 

 

مطالب مرتبط

شاهزاده رضا پهلوی
http://goo.gl/PRXcPL

Prince Reza Pahlavi
http://goo.gl/msxb5B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com