Sam Ghandchiسام قندچي مقبره خمینی، اصلاح طلبان، و چرا فقدان اهمیت شکل قدرت «تبعی» مهم است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3328-iri-power.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7

 

iri-power

 

موضوع شکل اعمال قدرت رژیم بارها توضیح داده شده اما هنوز اهمیت آن در اپوزیسیون درک نشده بویژه ارتباط آن با اصلاح طلبان و توهم زایی های آقای محمد خاتمی؛ و هنوز تصور می شود رژیم اسلامی کنونی اساساً شکل قدرت «تبعی» اعمال می کند و استراتژی اپوزیسیون هم بطور مداوم افشاگری درباره ی تبلیغات اسلامی رژیم است، گویی امروز رژیم دارد نظیر روزهای پیش از انقلاب نوار خمینی توزیع می کند و مردم را از طریق اعتقادات مذهبی با خود همراه می کند گویی ما هنوز در دوران انقلاب 57 هستیم که شعار مردم هم در برابر رژیم شاه بود: «ازهاری گوساله، بازم بگو نواره، نوار که پا نداره»، و اصلاح طلبان بطور مداوم به این توهم درباره ی رژیم اسلامی کنونی، دامن می زنند. همین چند ماه پیش  سید محمد خاتمی در روزهای خیزش آبان ماه 98 دوباره به همین توهم از رژیم اسلامی کنونی دامن می زد، و هنوز هم همین کار را می کند. این موضوع بارها مطرح شده و خیلی مهم است در حالیکه هنوز اهمیت آن در اپوزیسیون ایران درک نمیشود و به همین دلیل دوباره نه تنها در طرحهای اصلاح طلبان تکرار می شود، بلکه بویژه چپ و چپ سابق را به گمراهی می کشد، با اینکه جنبش مردم بعد از خیزش 96، با شعار «اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا»، اصلاح طلبی را کنار گذاشت! وقتی می گوییم شکل اصلی اعمال قدرت «تبعی» نیست یعنی در درجه ی اول «کانداین»، و در درجه ی دوم «پاداشی» است. معنای اولی را همه می دانیم یعنی اعمال قدرت توسط سرنیزه. اجازه دهید در مورد دومی بحث کنیم که حتی امروز که رژیم امکانات مالی چندانی ندارد با اینحال بازهم اصل منابع مالی کشور در ایران در دست رژیم است، و نه بخش خصوصی که هیچگاه در ایران قدرت چندانی نداشته است، و رژیم از این موضوع خوب آگاه است و برای اِعمالِ شکلِ قدرت «پاداشی» کاملاً آگاهانه عمل می کند. اجازه دهید مثالی بزنیم. رژیم هر روز با اتوبوسِ مجانی،  کرور-کرور مردم طبقات پایین را به محل مقبره ی خمینی می برد. خیلی ها فکر می کنند این جمعیت به خاطر علاقه به زیارت مقبره خمینی به آنجا میروند آنگونه که مثلاً مردم به دلائل مذهبی به زیارت امام رضا میروند و پول فراوان در ضریح امام رضا می ریزند. در حالیکه در مورد مقبره خمینی داستانِ دیگری است و سالهاست از علاقه ی به خمینی به دلائل مذهبی که در روزهای انقلاب وجود داشت و حتی در اوائل جنگ ایران و عراق واقعیت داشت، خبری نیست. در کنار مقبره ی خمینی از روز اول که هنوز مقبره در حال ساختمان بود، تلفنهایِ همگانیِ مجانیِ راهِ دور، کار گذاشته بودند و اکثر کارگرانی که در تهران کار می کنند، زن و بچه، خانواده بزرگتر و اقوام آنها در شهرهای دوردست زندگی می کنند و با استفاده از آن تلفنها می توانند با خانواده های خود راحت تماس بگیرند. در حقیقت از اول، مقبره ی خمینی، برعکس همه ی امامزاده ها بوده و هست، یعنی به جای اینکه مردم به امامزاده پول بدهند، "امامزاده" به آنها پول می داده است. اعطای خانه های مصادره شده نیز که از اول انقلاب رژیم بعنوان وسیله ای برای تطمیع کارگزاران خود به کار می برد و خود آقای خاتمی نیز دریافت کرده و سه روز پیش بحث شد، نمونه ی دیگری از همین موضوع شکل اعمال قدرت رژیم است. این یعنی اعمال «قدرت پاداشی» که بعد از شکل اعمال قدرت «کانداین»، یعنی بعد از زورِ سرنیزه، در این رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی، سالهاست که اهمیت درجه ی اول را دارد و اصلاح طلبان با توهم زایی درباره ی اعمال شکل قدرت «تبعی»، اپوزیسیون را به بیراهه می برند و چپ و چپ سابقِ هوادار اصلاح طلبان، به دام رژیم افتاده و دیگران را هم با خود می برند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم اردیبهشت ماه 1399
May 14, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH