Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی برای آقای علی میرفطروس
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3298-ali-mirfetros.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4 

 

ali-mirfetros

 

در گذشته نوشته های زیادی را از آقای علی میرفطروس و آقای محمد امینی مرور کرده ام. یک ماه پیش نوشته ای از آقای علی میرفطروس منتشر شد تحت عنوان: محمد امینی و ادعاهایش «یک کلمه» با مُدّعی! آقای محمد امینی نیز در پاسخ ایشان مطلبی منتشر کردند تحت عنوان: پاسخی به یک شارلاتان یک بار و برای همیشه. خوانندگان می توانند نظر هردو طرف را که به تفصیل نوشته اند، بخوانند و خود در مورد مباحثِ مطرح شده قضاوت کنند. با اینهمه چند روز پیش آقای علی میرفطروس پاسخی دوباره به آقای محمد امینی منتشر کرده اند و در آن، خطاب به این نگارنده نیز بدون ذکر نام عبارتی تحریک آمیز نوشته بودند، و اینجانب نیز بدون ذکر نام، پاسخ ایشان را دادم و متذکر شدم که از نگاه اینجانب کار پژوهشی و تاریخ نگاری پلمیک نیست و نوشته ای را نیز از زنده یاد دیوید بوهم درباره ی دیالوگ علمی ضمیمه کردم که نمی دانم به فارسی ترجمه شده یا نه اما مطمئناً به زیانهای فرانسه و آلمانی ترجمه شده است، به هر حال آقای میرفطروس مختارند هر برداشتی را از بحث و پلمیک و دیالوگ علمی داشته باشند و شاید دوست دارند دوباره جواب دهند، و بعد من جواب دهم و تا ابدالدهر به این بازی پلمیک با صاحب این قلم هم ادامه دهند، چون دوباره امروز ایمیل فرستاده اند. واقعیت اینکه از نگاه این نگارنده یکبار نوشتید و پاسخ دادم، و تا حالا هم زیادی روی این موضوع وقت گذاشته ام، و نمی خواهم ادامه دهم. همانطور که در پاسخ قبلی ام نوشته بودم دیگر به بحثهای مرتبط با آقای علی میرفطروس نخواهم پرداخت و خواهش می کنم اینجانب را از لیست ایمیلیشان حذف کنند. شخصاً در ایمیل یا صفحات خود نمی خواهم وقتم را با کامنتگذاری و پلمیک تلف کنم، اگر کسی رعایت نکرد، بلوک می کنم، جلوی آزادی کسی را هم نگرفته ام، دنیای اینترنت آزاد است و هر کسی بخواهد می تواند به راحتی حساب فیسبوکی و توییتری درست کند و هرچه دل تنگش می خواهد بنویسد و منتشر کند، خودم هم مجله ای پابلیک منتشر نمی کنم و سایتم شخصی است. ترجیح می دهم وقتم را برای کارهای دیگر صرف کنم. با سپاس از توجه ایشان و با آرزوی موفقیتهای بیشتر برای کارهای پژوهشی که در دست دارند. عیسی به دین خود، موسی به دین خود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهاردهم اردیبهشت ماه 1399
May 3, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH