Sam Ghandchiسام قندچي اطلاعیه ای درباره ی مقاله ی آقای سیامک مهر (پورشجری) مورخ 12 اردیبهشت
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3295-siamak-mehr.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5

 

siamak-mehr

 

روز گذشته آقای سیامک مهر (پورشجری) مقاله ای را منتشر کرده اند که در آن از یکی از مقالات اینجانب نیز نقل قولی آورده اند. مقاله ی اینجانب در مورد اعترافات زندانیان و حرفهای پناهندگان سیاسیِ تحت فشار، ابداً مواضعی را که ایشان گرفته اند ترویج نمی کند، و همان وقت هم در یادداشتی بعد از انتشار مقاله ام توضیح داده بودم که تذکر اشتباهاتی غیرعمد از سوی برخی دوستان آقای رضا پهلوی در تهیه ی ویدیو ِ مورد اشاره، منظور نظرم بوده است. شخصاً همانطور که در مقاله ای امروز در ارتباط با آقای رضا پهلوی و اوضاع کنونی ایران بحث کرده ام، بدون ذکر نام آقای سیامک مهر (پورشجری)، مواضعشان را در ارتباط با قتل رومانف ها و آرزوی آن برای خاندان پهلوی محکوم کرده و چنین مواضعی را برابر با حمایت از هولوکاست خوانده ام. در گذشته نیز بارها لنین را به خاطر آن جنایت هولناک سیاسی یعنی دادن دستور قتل خاندان رومانف که پس از سقوط شوروی با آزمایشهای ژنتیکی ثابت شده، محکوم کرده ام.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سیزدهم اردیبهشت ماه 1399
May 2, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH