Sam Ghandchiسام قندچي دلیل همه ی حملات تازه علیه آقای رضا پهلوی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3294-reza-pahlavi.htm
Reason for All Recent Attacks on Mr. Reza Pahlavi
http://www.ghandchi.com/3294-reza-pahlavi-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7    *

 

reza-pahlavi

 

برخی حملات علیه آقای رضا پهلوی از سوی کسانی است که با سلطنت مخالفند و چیزی در آن مورد نامعمول نیست گرچه چون همیشه، اشتباهات غیرعمد برخی از هواداران سلطنت به سوء تفاهم ها اضافه می کند، با اینحال اینها ربطی به افزایش حملات به آقای رضا پهلوی ندارد، با اینهمه شخصاً کسانی را که در چند روز اخیر به خاطر اختلافات با سلطنت طلبان آرزوی رفتار بلشویکها با رومانوفها را کرده اند، محکوم می کنم و این موضع آنها را در مورد چنان جنایت تاریخی و آرزوی آن برای خاندان پهلوی، برابر با حمایت از هولوکاست می بینم؛ در گذشته نیز به روشنی لنین را به خاطر دادن دستور قتل تزار نیکلای دوم رومانف و همه ی خانواده ی او، که با آزمایشهای ژنتیکی بعد از سقوط شوروی ثابت شد، محکوم کرده ام هرچند شوروی سابق تا به آخر حقیقت را پنهان می کرد. اجازه دهید به اصل موضوع این مقاله برگردیم. حملات تازه ی دیگری علیه آقای رضا پهلوی راه افتاده، مثلاً توییتی که به آقای اردشیر زاهدی نسبت داده شده که گویا گفته اند حمله به ایران در کار است و آقای رضا پهلوی بخشی از این طرح است و آقای رضا پهلوی را "خائن" خطاب کرده اند. قبلاً نظرم را در مورد آقای اردشیر زاهدی نوشته ام و حرف تازه ای نیست که اضافه کنم. البته آدم هیچوقت نمی تواند با اطمینان حرفی را در مورد دینامیسم کنش و واکنشهای رژیم اسلامی ایران (ج.ا.ا) و آمریکا بگوید اما این دیدگاه اینجانب از وضعیت کنونی است که فکر نمی کنم ربطی به کارهایی داشته باشد که آقای رضا پهلوی اخیراً انجام داده است. تنها چند ماه به انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر باقی مانده است. دموکراتهای آمریکا می خواهند که از کارت صلح استفاده کنند و می گویند پاره کردن برجام توسط پرزیدنت ترامپ عامل شکست بوده است. همچنین برخی هواداران پرزیدنت ترامپ دوست دارند که معامله ی تازه ای را با رژیم اسلامی ایران امضا کنند که نشان دهند حق با دموکراتها نیست. و مطمئناً مثل همیشه دیگرانی هم هستند که خواستار جنگ با رژیم اسلامی ایران (ج.ا.ا) هستند. مایک پمپئو وزیر امور خارجه ی آمریکا به درستی خواستار ادامه ی تحریم سازمان ملل در مورد فروش اسلحه به ایران است و توییتهای دیروز الیزابت وارن در پاسخ به آقای پمپئو نشاندهنده ی عدم درک سیاست خارجی از سوی خانم الیزابت وارن است. به رغم همه ی این واقعیات، رک و پوست کنده بگویم اگر پرزیدنت ترامپ در انتخابات پیروز شود شانس اینکه رژیم اسلامی ایران هرگز بتواند با پرزیدنت ترامپ به توافقی برسد بسیار کم خواهد بود و این چند ماه تا ماه نوامبر تنها شانس است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سیزدهم اردیبهشت ماه 1399
May 2, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH