Sam Ghandchiسام قندچي کامنت دکتر لادن برومند درباره ی لولیتا خوانی در تهران دکتر آذر نفیسی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3272-azar-nafisi.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18

   

azar-nafisi-reading-lolita-in-tehran

 

امروز که روز جهانی کتاب است کامنتی را از دوست عزیز دکتر لادن برومند در توییتر دیدم که در ارتباط با کتاب «لولیتا خوانی در تهران» نوشته ی خانم دکتر آذر نفیسی، به شرح زیر نوشته اند:

 

«ناباکوف:کتابخوان ها آزاد به دنیا آمده اند و باید آزاد بمانند. روز جهانی کتاب مبارک خانم  آذر نفیسی عزیز»

 

شخصاً نه هیچگاه دکتر آذر نفیسی را دیده ام و نه تماسی داشته ام و سوادم از ادبیات انگلیسی و ادبیات فارسی بسیار پایین است و 40 سال پیش کتاب «کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران» و 35 سال پیش هم جزوه ی «ترقی خواهی در عصر کنونی» را آقای محمد امینی که به ادبیات فارسی و تاریخ ایران کمال تسلط را دارند، برایم ادیت کردند که از ایشان سپاسگزارم و در 20 سال گذشته نیز دکتر اسماعیل نوری علا در سایت «سکولاریسم نو» و بعد هم در سایت «جنبش سکولار دموکراسی ایران»، زحمت ویرایش همه ی نوشته هایم را در ایرانسکوپ به زبان فارسی، متحمل شدند و در حقیقت دکتر اسماعیل نوری علا آنچه را که در نظر دارم، بهتر از خودم بیان می کند، و واقعاً بدون این کمکها انتشار این کارها ممکن نمی بود. در واقع همیشه خواسته ام که ننویسم چون از نوشتن دل درد می گیرم و به همین دلیل نگاه می کردم اگر آنچه را که نیاز به نوشتن آن می بینم، شخص دیگری منتشر کرده باشد، از خیر نوشتن و انتشار مطلب بگذرم و خوانندگان را به کار دیگران، ارجاع دهم. این هم از داستان صاحب این قلم و نویسندگی!

 

کتاب دکتر آذر نفیسی تحت عنوان «لولیتا خوانی در تهران» از آثار ادبی ایرانی در 40 سال اخیر است و خود را شایسته ی مرور آن نمی بینم که واقعاً ادبیات نمی دانم، اما یک نکته برایم همه ی این سالها درباره ی این کتاب سؤال بوده که می خواهم مطرح کنم و شاید هم این سؤال به دلیل بیسوادی ام در زمینه ی ادبیات فارسی و انگلیسی است.

 

می فهمم که خانم آذر نفیسی، ایرانِ تحت رژیم اسلامی را به پدرخوانده ی لولیتا در داستان ناباکوف، و مردم ایران، بویژه زنان ایران را، به لولیتا دختر خوانده ی آن داستان تشبیه کرده است. ولی پدرخوانده ی لولیتا عاشق آن دختر بود هرچند عشقی پلید و بیمارگونه که محتوایش بچه بازی بود، در حالیکه رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی، عاشق اسلام است، و نه عاشق ایران و ایرانی، و می خواهد ایران و ایرانیان را به جامعه ی 1400 سال پیش عربستان برساند و برای به انجام رساندن این هدف از هیچ جنایتی در این 40 سال فروگذار نکرده است!

 

در حاشیه بگویم که ایرانی ها به بچه بازی وقتی که مورد دختر است زیاد اهمیت نمی دهند در حالیکه بچه بازی جنایت است چه نظیر موارد بسیارِ بچه بازی پسران در افغانستان، و چه بچه بازی نسبت به دختران که همان ازدواجهای مردان مسن با دخترهای زیر 18 سال در میان برخی از مسلمانان و از جمله در ایران، نمونه ی بارز آن است. شخصاً حتی ترانه هایی نظیر «بوی گیسوی» آقای علیرضا قربانی را که سال گذشته منتشر شد، بچه بازی تلقی می کنم، و وقتی جملات آن ترانه در توصیف «گیسوان دختر بچه ی هندو» را می شنوم، برایم مشمئز کننده است، گرچه در میان خوانندگانِ امروزِ موسیقی کلاسیک ایران که دیگر بنان، ما کاروانیان را تنها گذاشته، به صدا و ترانه های انتخابی آقای علیرضا قربانی بویژه آلبوم فروغ، و همچنین کارهای آقای همایون شجریان، بسیار علاقمند هستم.

 

به هر حال از مطلب دور افتادیم. خانم آذر نفیسی وضعیت مردم ایران را تحت حاکمیت رژیمِ حجاب اجباری، به وضعیت لولیتا در داستان ناباکوف تشبیه کرده است. شاید واقعاً در این تشبیه حقیقتی نهفته باشد! با آرزوی موفقیتهای بیشتر برای خانم دکتر آذر نفیسی.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پنجم اردیبهشت ماه 1399
April 24, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH