Sam Ghandchiسام قندچي آینده نگری: چپ، خمینی، کاپیتولاسیون و حکومت روحانیون

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3249-khomeini-capitulations.htm

http://isdmovement.com/2020/0420/041720/041720-Sam-Ghandchi-Iranian-Leftists-and-Capitulation.htm

مطالب مرتبط: 1     2

   

khomeini-capitulations

 

خیلی ها صد ساعت حرف میزنند تا قضیه ی سخنرانی خمینی را درباره ی کاپیتولاسیون توضیح دهند و آخرش هم اصل مطلب را نمی گویند که همان 56 سال پیش، در روز تولد شاه یک سال بعد از 15 خرداد 1342، یعنی در روز 4 آبان 1343 قبل از تبعید به ترکیه، در همان سخنرانی، خمینی طرح حکومت روحانیون را تمام و کمال ارائه کرد و اگر اپوزیسیون ایران نشنید چون نمی خواست بشنود. درباره ی تاریخ کاپیتولاسیون هم آنقدر نوشته شده که تکرار آن اهمیتی ندارد که نوعی عقب نشینی قضایی یک دولت در برابر مردمی از جوامعی پیشرفته تر است که حاضر نیستند تحت قوانین آن کشور در آنجا کار و زندگی کنند. همین حالا مردم ساکن هنگ کنگ معترض هستند و نمی خواهند تحت قوانین عقب مانده ی بقیه ی چین کمونیست زندگی کنند و نیروهای مترقی در چین باید خواست ارتقای قوانین نقاط دیگر را مطرح کنند ونه آنکه از ساکنان هنگ کنگ بخواهند از خواست خود که نوعی کاپیتولاسیون است، دست بکشند. یا که دولت اوباما برای ادامه ی حضور نظامی در عراق، خواستار نوعی تضمین حقوقی برای نظامیان آمریکایی از دولت عراق شد که مشابه همین کاپیتولاسیون بود، و وقتی دولت عراق مخالفت کرد، نیروهای آمریکا را بیرون کشید و نتیجه اش آن شد که عراق نتوانست از خود در برابر یورش داعش که موصل را گرفت، مقاومت کند و بقیه ی ماجرا را می دانیم. حقیقت این است که برخورد روشنفکران به دولت خود در برابر مسأله ی کاپیتولاسیون، باید این باشد که خواستار ارتقاء سطح قوانین کشور خود شوند، نه آنکه این درخواستها را حق توحش بنامند، و بخواهند دیگرانی که از جوامع پیشرفته تری می آیند آن قوانین عقب مانده را بپذیرند، کاری که جنبش چپ روشنفکری ما در ارتباط با موضوع قرارداد کاپیتولاسیون کرد، و بدتر آنکه با برنامه های ارتجاعی خمینی متحد شد که ما را عقب تر هم برد. واقعاً نیم ساعت وقت بگذارید و این سخنرانی آیت الله خمینی را گوش کنید که بعد از 5 دقیقه ی اول است، همه ی مختصات حکومت روحانیون را که امروز شاهد آن هستیم، به روشنی مطرح کرده است، و می بینید که چپ ایران چگونه دنبال برنامه ی ارتجاعی خمینی افتاد، و همان چپی ها که در عرصه ی بین المللی نیز هنوز از حمایت خود از امثال انورخوجه در آلبانی انتقاد نکرده اند، همچنان بعد از 56 سال به جای برخورد به اشتباهات مکرر خود در حمایت از جریانات ارتجاعی داخلی و خارجی، و با ذکر اینکه آنزمان زندانی سیاسی بوده اند، طلبکار هم هستند و در مورد کامنتهای کوتاه فیسبوکی و توییتری اظهار ناراحتی می کنند، و دو کیلومتر ویدیو درست می کنند، اما اصل بحث را هنوز خودشان هم نفهمیده اند که می خواهند برای جوانان ایران توضیح دهند، وقتی جوانان حق دارند به ویدیوهای دو کیلومتری بحر طویل این افراد نخواهند گوش کنند که بعد از اینهمه سال بازهم همان حرفهای صد سال پیش چپ را تکرار می کنند، وقتی خودشان هم حاضر نیستند بگویند کمونیست بوده و هستند و واقعاً اصطلاح چپی و چپی سابق بیشتر برازنده شان است تا اصطلاحاتی نظیر "آینده نگر" که دوست دارند این روزها به کار ببرند، چون دیگر امروز بعد از روشن شدن حقایق شوروی، اروپای شرقی، چین، ویتنام، کوبا و بقیه ی آن کشورها، طرفداری از آن رژیمها چیزی نیست که بشود به آن افتخار کرد. مضحک تر آنکه خیلی از این چپی هایی که در همان سازمانهای گذشته شان که از شاخه های متعدد مجاهدین م. ل. بودند در قتل مجید شریف واقفی توسط تقی شهرام مسؤلیت داشتند و هنوز هم تقی شهرام را محکوم نکرده اند و حالا دوست دارند از همه ی این موضوعات بپرند. این بحثها مباحث عرصه ی خصوصی نیست و موضوع عرصه ی عمومی است نظیر جنایات فاشیستها در آشویتس.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم فروردین ماه 1399
April 14, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH