Sam Ghandchiسام قندچي اعدام مصطفی سلیمی، اتحادیه میهنی، و استرداد متهم در خطر اعدام

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3239-puk-extradition.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3     4     5     6     7     8     9     10

   

extradition

 

لحظاتی پیش خبر اعدام زندانی سیاسی کرد مصطفی سلیمی (*) منتشر شد. زنده یاد مصطفی سلیمی که چند روز پیش از زندان سقز فرار کرده و به حکومت اقلیم کردستان عراق پناهنده شده بود، توسط نیروهای اتحادیه میهنی به رژیم اسلامی ایران تحویل داده شد. فرض کنیم مصطفی سلیمی عضو پژاک بوده که نمی دانم، اما فرض کنیم اینطور بوده و این نگارنده از منتقدان سرسخت پژاک هستم و معتقدم آنها از فعالان سیاسی ایرانی بعنوان گوشت دم توپ استفاده می کنند و در مورد دروغ آنها درباره ی عضویت زنده یاد فرزاد کمانگر در تشکیلاتشان بارها نوشته ام که گرچه برادر فرزاد عضو پژاک بود اما فرزاد هیچگاه عضو آنها نبود که به دروغ بعد از اعدام فرزاد اعلام کردند، فرزاد فقط یک معلم آزادیخواه سیاسیکار بود و عضو هیچیک از این تشکیلاتها نبود. اما امروز، صرفنظر از هرگونه تعلق تشکیلاتی-سیاسی زنده یاد مصطفی سلیمی، اقدام اتحادیه میهنی کردستان عراق را در استرداد متهمِ در معرضِ خطر اعدام، محکوم می کنم. مگر این کشورهای اروپایی با نظرات سیاسی همه ی این گروه های سیاسی ایرانی و عراقی و غیره موافقند که از استرداد کسانیکه در معرض خطر اعدام قرار دارند، امتناع می کنند. حتی از استرداد رومن پولانسکی به آمریکا خودداری می کنند. این سختگیری در استرداد توسط کشورهای اروپایی دفاع از حقوق بشر است که اعضای اتحادیه ی میهنی خودشان در کشورهای دموکراتیک، سالها از چنین حقی برخوردار شده اند، اما حالا که در عراق در قدرت هستند و ادعای برقراری رژیم دموکراتیک دارند، این حق دموکراتیک انسانها را در جامعه ی مدرن، زیر پا گذاشتند و رفوزه شدند. واقعاً که اینهمه مایه ی تأسف است، بیش از این از اتحادیه میهنی زنده یاد جلال طالبانی انتظار داشتم. همه ی نیروهای سیاسی اپوزیسیون بویژه جریاناتی که در کردستان فعال هستند باید بدون اما و اگر این اقدام اتحادیه ی میهنی کردستان عراق را صریحاً محکوم کنند تا در ساختن دموکراسی و حمایت از حقوق بشر در ایران و بقیه ی خاورمیانه دوباره گزینشی عمل نکنیم، خطایی که در انقلاب 1357 در رابطه با حقوق بشر گروه بندی های سیاسی مختلف از جمله بازماندگان سلطنت، مرتکب شدیم. به یاد زمان آغاز اعدام مجاهدین میافتم که به زنده یاد جوانشیر، که البته محاوره مان بعنوان قوم و خویش بود و هیچگاه رابطه ی سیاسی نداشتیم چون از اول با حزب توده مخالف بودم؛ به او گفتم این اعدامها را محکوم کنید، فردا نوبت خودتان خواهد شد. ادعای اینکه دموکراسیِ بهتر از غرب می خواهیم بسازیم راحت است، شوروی و چین هم از این ادعاها زیاد کردند، اما واقعیت دفاع از حقوق بشر از جمله در رابطه با استرداد متهمان سیاسی، موضوعاتی است که در آینده، کارنامه ی تشکیلاتهایِ سیاسیِ در قدرت از جمله اتحادیه ی میهنی عراق را مشخص خواهد کرد، همانطور که در 41 سال گذشته کارنامه ی سازمانهای سیاسی در قدرت در ایرانِ رژیم اسلامی، نظیر تشکیلاتهای اصلاح طلبان، به همینگونه مشخص شد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم فروردین ماه 1399
April 11, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH