Sam Ghandchiسام قندچي آینده نگر: کیپ_آن_تراکین: خاطره ای از دوران کتابفروشی نٌوا

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3222-nova-bookstore-guestbook.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7

   

nova-bookstore-guest-book

 

همانطور که در یادداشت بیوگرافیک آمده، 35 سال پیش یعنی در 1985 یک کتابفروشیِ آینده نگر در شهر سانی ویل کالیفرنیا درست کردم بنام «کتابفروشی نٌوا». سالها بعد از بستنِ کتابفروشی نوا، وقتی تازه گروههای ایرانیِ بحث در اینترنت درست شده بود، با یکی از فعالان ایرانی در گروه خبری «اسی سی آی» آشنا شدم بنام «هوشیار نراقی» که از خانواده ای بهایی بود و به رغم آنکه کارش تکنیکی بود اما بسیار درباره ی تاریخ ایران مطلع بود؛ البته در 15 سال گذشته از وقتی به واشنگتن نقل مکان کردم، از او خبری ندارم. آقای هوشیار نراقی نویسنده ی «گذری كوتاه در تاريخ ايرانيان در اينترنت» است، تاریخچه ی مختصری از گروه خبری «اس سی آی» اولین جمع چشمگیر ایرانیان در اینترنت. هوشیار دوست بسیار خوب و با صداقتی بود و می گفت که از مشتریهای کتابفروشی نٌوا بوده و برایم جالب بود چون به ندرت اتفاق می افتاد در آن کتابفروشی، ایرانی ببینم. به هر حال، در کتابفروشی نوا کتابچه ای گذاشته بودم که تصویرش را می بینید، و مراجعین نام و نام خانوادگی و آدرس و کامنت می گذاشتند، برای اضافه شدن به لیست پستی کتابفروشی. تا روزهای آخر در سال 1989، یک کامنت همیشه تکرار می شد: «کیپ_آن_تراکین». در ابتدا معنایش را نمی فهمیدم چون «تراکینگ» یعنی رانندگی تریلی و کامیون. اما بعداً معنای اصطلاح را فهمیدم که یعنی از «تلاش باز نایست». امروز که برخی دوستان را در اپوزیسیون می بینم که می گویند ایرانیها از تلاشهای فعالین حمایت نمی کنند، یاد آن روزها می افتم. واقعیت این است که اگر از زمان خود جلو باشیم، آمریکایی و ایرانی ندارد و در واقع آنهایی که آن دفترچه را امضا می کردند و آن کامنت را می نوشتند از این واقعیت دشواریهای کار، آگاه بودند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

شانزدهم فروردین ماه 1399
April 4, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH