Sam Ghandchiسام قندچي از پدر تاجدار تا ولی فقیه
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3193-pedare-tajdaar-valie-faghih.htm

مطالب مرتبط: 1

 

pedare-tajdaar-valiei-faghih

 

پیش از رژیم اسلامی اصطلاح «پدر تاجدار» در ادبیات ایرانیان وجود داشت و امروز هم اصطلاح «ولی فقیه»، و هواداران هردو نیز به خیال خود به آنها لطف می کنند. در این آمریکا وقتی کسی را می خواهند برای هر کاری استخدام کنند یا برای ریاست جمهوری انتخاب کنند، تا می توانند مصاحبه و بحث می گذارند و اگر نتیجه ی این انتخاب بد از آب در آمد، مسؤل، فرد یا مردمی هستند که انتخاب کرده اند. در حالیکه پدر بودن برعکس است و فرزند پدرش را انتخاب نکرده است. در مورد «ولیِ» کسی بودن تازه بدتر است یعنی گویی مردم صغیر هستند و کسی برای آنها «ولی» تعیین کرده است. حالا هم که بعضی ایرانیان هنوز در این تخیل صبح تا شب هستند که ترامپ به ایران حمله نظامی کند، تا مشکلشان با رژیم اسلامی حل شود و لابد اگر بعداً نتیجه بد شد، به گردن ترامپ بیاندازند. نمیشود فقط از آزادی حرف زد و از مسؤلیت حرفی نزد. در این بحران کرونا در آمریکا خیلی دارم به همین موضوع برخورد مردم به شیوع کرونا نگاه می کنم. در زندگی خود هیچگاه چنین چیزی را ندیده بودم نه حتی در دوران اوج جنگ ویتنام. در جوانی با برخی از سالخوردگانی که در سالهای 1930 در آمریکا زندگی کرده بودند و تجربه ی بحرانی به این شدت را دیده بودند، حرف زده بودم، البته اکنون 90 سال از زمان بحران 1930 گذشته است و مؤلفه های این بحران کاملاً متفاوت و بحثی دیگر است تا فرصتی دیگر.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سوم فروردین ماه 1399
March 22, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH