Sam Ghandchiسام قندچي سندرز و بایدن: پروگرسیوها یا ترقی خواهان به پلاتفرمِ کرزوایلیِ آینده نگر نیاز دارند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3157-sanders-biden-kurzweil.htm

Sanders and Biden: Progressives Need a Kurzweilian Futurist Platform

http://www.ghandchi.com/3157-sanders-biden-kurzweil-english.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7

 

sanders-biden-kurzweil-futurism

 

حمایت برنی سندرز از سوسیالیسم دموکراتیک به پروگرسیوها یا ترقی خواهان حزب دموکرات آمریکا کمکی نکرده است. سرمایه داری و سوسیالیسم در دو قرن گذشته دستاوردها و شکستهای خود را داشته اند و آموختن از تجربه های آنها سودمند است، اما هیچکدام از آنها پاسخ برای دنیایی نیست که با سرعتی فزاینده به سینگولاریته نزدیک می شود؛ مضافاً اینکه به اصطلاح خط میانه نیز که یادآور برنامه های شکست خورده ی تیتو در یوگسلاوی سابق است، راه حل معما نیست و می بایست در قرن بیست و یکم فراسوی جامعه ی صنعتی بیاندیشیم. پروگرسیوها، چه دموکرات، چه جمهوریخواه یا مستقل، نیاز به پلاتفرمی آینده نگر دارند، آن نوع ایده های آینده نگری، که در کارهای کسانی نظیر ری کرزوایل مدتی است ارائه شده، اما متأسفانه سیاستمداران ما اساساً به اینگونه نظرات بی اعتنایی کرده اند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهاردهم اسفند ماه 1398
March 4, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH