Sam Ghandchiسام قندچي  درخواستی از دوستان: تحریم انتخابات و بحثهای «ن» اصفهان شاه سلطان حسین
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3135-entekhabat2esfand.htm

https://news.isdparty.com/?p=14051

مطالب مرتبط: 1    2    3

 

entekhabat2esfand

 

هدف از این نوشته افشاگری درباره هیچیک از رهبران اپوزیسیون نیست و امید که همه ی نحله های اپوزیسیون بتوانند از این بحث استفاده کنند. می گویند وقتی سپاه محمود افغان در یک قدمی اصفهان به مورچه خورت رسیده بود، شاه سلطان حسین مشغول خطاطی بود و از مشاورانش می پرسید که آیا حرف «ن» را در کلمه ی «اصفهان» زیبا نوشته است یا نه؟ نمی دانم به مورچه خورت رفته اید یا نه، واقعاً در دو قدمی اصفهان است. فردا انتخابات دوم اسفندماه رژیم است و می دانیم که این نخستین بار در تاریخ 41 ساله ی رژیم اسلامی است که مردم بطور فعال می خواهند «تحریم_انتخابات» را اجرا کنند، اما برخی دوستان در اپوزیسیون با حسن نیت برخی بحثها را مطرح می کنند که در لحظه ی حاضر منحرف شدن از اصل کار است و آنهم در دوقدمی انتخابات. در اینجا دو نمونه یادآوری می شود:

 

1. اینکه واژه ی «تحریم» معنایش حرام بودن اسلامی است، تلاش برای انتخاب واژه ای دیگر، بعد هم به واژه ی «بایکوت» میرسند و عده ای دیگر می گویند که آنهم اصطلاحی اروپایی است و دنبال معادل فارسی اصیل می گردند. این بحثها نظیر به کار بردن تاریخی دیگر به جای هجری شمسی، و یا تغییر الفبای فارسی، صدها سال پیش از این رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی درباره اش حرف زده ایم، و بعد از این رژیم هم حرف خواهیم زد. اما امروز لطفاً با این بحثها موضوع #تحریم_انتخابات دوم اسفند ماه 1398 را گیج نکنیم.

 

2. بحثی می شود که مثلاً یک کارمند دولت مجبور است که مهر انتخابات روی شناسنامه اش داشته باشد وگرنه اخراج می شود یا برای گرفتن یارانه مهر انتخابات روی شناسنامه لازم است. مطمئن باشید آنهایی که در تحریم شرکت می کنند اگر لازم باشد خودشان می دانند در این موارد چه کار کنند. در زمان جنبش ضد جنگ در آمریکا روزی اعلام کرده بودیم که در دانشگاه در اعتراض به جنگ ویتنام به سر کلاس نرویم. دوستی داشتیم از فعالان سیاسی ایرانی که با ویزای دانشجویی در آمریکا زندگی می کرد و شرایط ویژه ای داشت که اگر کلاسی را که در آن ترم ثبت نام کرده بود، نمره قبولی نمی گرفت، ویزایش تمدید نمیشد و دیپورت می شد و چون از 41 نفر بود، در ایران با زندان روبرو می شد. پرسید چه کار کند؟ گفتیم شما سر کلاس برو. منظور اینکه فعالان سیاسی و مدنی خودشان بهتر می دانند که در هر مورد معین برحسب نیاز چگونه عمل کنند و این نوع تصمیمات نه کلاه شرعی گذاشتن است و نه غلط. رهبری جنبش در سطوح مختلف می داند چه کار کند وگرنه به رهبران در سطوح مختلف چه آنها که از اعضا و کادرهای تشکیلاتها هستند، چه هواداران جنبش مدنی، نمی گفتند رهبر.

 

لطفاً به تمرکز بر موضوع #تحریم_انتخابات کمک کنیم همانطور که برخی دوستان این کار را کرده اند، و اکنون نه وقت افشاگری درباره ی رقبا است و نه وقت زبانشناسی و خطاطی «ن» در کلمه ی اصفهان.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

اول اسفندماه 1398
February 20, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH