Sam Ghandchiسام قندچي عراق:اختلاف قاسم سلیمانی و مقتدی صدر بر سر چه بود
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3116-muqtada-al-sadr-qasem-soleimani.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13   14    15

 

muqtada-al-sadr-qasem-soleimani

 

در چند روز اخیر درگیری های هواداران مقتدی صدر با تظاهرکنندگان در خیابانهای عراق به کشته شدن شماری از معترضان منجر شد. درست قبل از خیزش و قتل عام خیابانی آبان 98 در ایران، وقتی اعتراضات در عراق بالا گرفت، سردار قاسم سلیمانی دولت عراق را مورد خطاب قرار داد که از تجربه ی ایران در فرونشاندن اعتراضات یاد بگیرند، و بعد از ورود به عراق برای پیاده کردن طرح خود، با مقتدی صدر وارد بگو مگو شد، کشمکشی که در مطبوعات آنروزها انعکاس وسیع یافت. به هر حال در آن تاریخ، سردار قاسم سلیمانی طرح خود را در عراق به اجرا گذاشت که شامل راه انداختن تظاهراتهایی در مقابل سفارت آمریکا در بغداد بود و نظیر دوران گروگانگیری سال 1358 در ایران، اقدامات جریانات مرتبط با حکومت در عراق با نماد اعتراضات مردمی انجام شد، و حتی چند حرکت اعتراضی دولتی دیگر نیز شبیه تظاهرات 9 دیماه ساندیس خورها در سال 1388 در دوران جنبش سبز ایران، این بار در شهرهای مختلف عراق راه اندازی شد، کاری که رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی ایران پس از کشته شدن سردار قاسم سلیمانی نیز در ایران، انجام داد هنگامیکه تظاهرات دولتی با نماد حرکت مردمی در مراسم تشییع جنازه ی سردار قاسم سلیمانی به راه افتاد، و برخی رسانه های بین المللی نظیر سی اِن اِن را نیز فریب دادند،  و روز گذشته در نوشته ای در تحلیل انقلاب 57 ایران، به این بازیهای رژیم نیز اشاره شد، و اینهمه، کار تازه ی حکومت اسلامی حاکم بر ایران نیست و از همان اول در دوران گروگانگیری سفارت آمریکا، اپوزیسیون با سابقه ی ایران را نیز فریب دادند که سیاهی لشگر رژیم در راه پیمایی های مقابل سفارت آمریکا شدند، و امروز، اپوزیسیون ایران از همه ی این فریبکاریهای 41 ساله ی رژیم اسلامی حاکم بر ایران آگاه است و حرف تازه ای نیست. اما اینکه دقیقاً کشمکش سردار قاسم سلیمانی و مقتدی صدر در آن روزهای قبل از خیزش آبان98 ایران، اما در عراق، که در مطبوعات دو سه ماه آخر سال 2019 نیز منعکس شد، بر سر چه بود، هنوز برای این نگارنده روشن نیست.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیستم بهمن ماه 1398
February 9, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH