Sam Ghandchiسام قندچي گیم چنجر: مقابله با کوکلاکس کلانهای اسلامی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3105-countering-islamickkk.htm

Game-changer: Countering IslamicKKK

http://www.ghandchi.com/3105-countering-islamickkk-english.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6

 

countering-islamickkk

 

برای نیم قرن، دنیا با کوکلاکس کلانهای اسلامی روبرو بوده که مصمم هستند تاریخ را به 1400 سال پیش بازگردانند، اما قدرتهای سکولار بر بازدارندگی متقابل اتکاء کرده اند نظیر طالبان، القاعده، و داعش اهل تسنن در برابر رژیم اسلامی ایران (ج.ا.ا)، حشدالشعبی عراق، حزب الله لبنان و غیره که شیعه هستند. به تازگی در عراق و سوریه، گیم چنجری به وقوع پیوست که هنوز توسط قدرتهای جهان درک نشده است. پنج سال پیش، «ابتکار گلوبال برای سکولاریسم» پیشنهاد شد که اساساً به آن بی اعتنایی شد. چرا؟ واقعیت آن است که اپوزیسیون در دنیا برای بیش از یک قرن *چپ* بوده است. اگر نگاهی به ایران در زمان شاه بیاندازید، اپوزیسیون خارج کشور مانند کنفدراسیون، اساساً چپ بود و بسیار قدرتمند و در برابر شاه مستحکم، اما در 40 سال اخیر، حتی وجود اپوزیسیون در خارج به سختی احساس می شود و گروه های سیاسی نظیر نایاک که به حزب دموکرات آمریکا، و چپ در آمریکا نزدیک هستند، اساساً از رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی حاکم بر ایران، حمایت می کنند و نه آنکه با آن مبارزه کنند، گرچه این رژیم، چپی ها را از همان اول به قتل رساند. این امر مایه ی تعجب نیست. وقتی هیتلر، چپی ها را به قتل میرساند، هنوز چپی ها در همه ی دنیا بیشتر با دموکراسی های غربی نظیر آمریکا مبارزه می کردند ونه با هیتلر. تنها پس از آنکه شوروی، آمریکا و بریتانیا ائتلاف متفقین را علیه هیتلر شکل دادند، چپ در جهان بطور جدی مبارزه با فاشیسم هیتلری را در اولویت خود قرار داد. در رابطه با کوکلاکس کلانهای اسلامی، تا زمانیکه، ائتلاف جهانی برای به چالش کشیدن آن شکل نگرفته، و تا وقتیکه امیدواری باشد که از طریق بازدارندگی متقابل نوع شیعی و نوع سنی بتوان با آن مقابله کرد، و تا زمانیکه چپ بطور جدی به ائتلافی برای مقابله با کوکلاکس کلانهای اسلامی نپیوندد، کوکلاکس کلانهای اسلامی بقا خواهند یافت. در اپوزیسیون ایران، بسیاری از مخالفان رژیم در داخل ایران تصور می کنند که ضعف اپوزیسیون ایران در خارج کشور اختلافات ایدئولوژیک است. درست است که مثلاً ما آینده نگرها اختلافات و توافقات خود را با چپ داریم، اما دلیل واقعی ضعف اپوزیسیون ایران در خارج این عامل نیست. بدنه ی اصلی اپوزیسیون چه در زمان شاه وچه در 41 سال گذشته، چپ بوده است، اما چپ در زمان شاه با رژیم او بعنوان سیستمی طرفدار غرب، به روشنی ضدیت داشت، در حالیکه چپ به روشنی ضد رژیم اسلامی ایران نیست حتی به رغم وقوع تراژدی های اخیر، و در واقع چپ بیشتر با غرب می جنگد تا آنکه با ج.ا.ا و هواداران جهانی رژیم که شامل روسیه و چین هستند، مبارزه کند. اگر روسیه و چین به ائتلافی جهانی با دموکراسی های غربی، علیه کوکلاکس کلانهای اسلامی بپیوندند، مطمئناً این رفتار چپ در سطح جهانی تغییر خواهد کرد، اما چنین امیدی در حال حاضر یک *اگر* بزرگ است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

یازدهم بهمن ماه 1398
January 31, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH