Sam Ghandchiسام قندچي چگونه جامعه ی مدنی ایران در جنبش سبز سوخت
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3101-jameie-madani-jonbeshe-sabz.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12

 

jameie-madani-jonbeshe-sabz

 

جامعه ی مدنی در ایران پیش از انقلاب مشروطه شکل گرفته و همچنان وجود دارد؛ بخشاً سکولار و بخشاً نیز اسلامی است. در برهه های معینی از تاریخ نیز با حمایت یا ضدیت با یک حرکت معین سیاسی، باعث پیروزی یا شکست آن حرکت شده است. در زمان انقلاب 57 وقتی نسیم کارتر در سال 56 وزیدن گرفت و شبهای شعر در انستیتو گوته برگزار شد، بخش سکولار جامعه ی مدنی ایران به وجد آمد، اما خیلی زود سرکوب شد و ضعیف تر از آن بود که بتواند مقاومت کند. بعد بخش اسلامی جامعه ی مدنی که سالها بعد از 15 خرداد 1342، توسط اسلامگرایان در مهدیه ها و مساجد سازماندهی شده بود، به حرکت درآمد و بقیه ی ماجرا را همه می دانیم. در 41 سال گذشته برعکس انتظار رژیم، به دلیل استراتژی «دوگانه ی خشونت و عقب نشینی جامعه»، جامعه ی مدنی ایران بیشتر و بیشتر سکولار شده بدون آنکه نیروهای سکولار دموکرات حتی قادر باشند نظیر خمینی در دوران شاه، نقشی در سازماندهی جامعه ی مدنی ایفا کنند. ده سال پیش با آغاز جنبش سبز، جامعه ی مدنی ایران از جنبش سبز حمایت کرد به رغم آنکه می دانستند که رهبری جنبش سبز در دست اسلامگرایان است. اما آقای میرحسین موسوی از عهده ی رهبری چنین حرکتی نتوانست برآید، بویژه آنکه هدف استراتژیکش بازگشت به "عصر طلایی" آیت الله خمینی بود، و همچنین تاکتیک او، وقتی میلیونها نفر در تهران در جنبش سبز راه پیمایی می کردند، ایشان در کریدورهای قدرت به همراه آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی مشغول چانه زنی بود، و جسارت هدایت جمعیت بسوی زندانها و آزاد کردن زندانیان سیاسی را نداشت، و به جای آن داشت مردم را با استراتژی و تاکتیکهای غلط به کشتن می داد که همان زمان در 24 خرداد ماه 1389 در نوشتاری تحت عنوان «آقای موسوی دیگر بس است با جان مردم بازی نکنید!»، به ایشان هشدار دادم. اما متأسفانه توان رهبری حرکتی به عظمت جنبش سبز را نمیشد با یک هشدار و نصیحت، ایجاد کرد. بقیه ی ماجراهای کهریزک، و بعد هم حصر خانگی آقای میرحسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد را نیز همه می دانیم. در کلِ تجربه ی جنبش سبز، در واقع جامعه ی مدنی ایران سوخت، وقتی از روز اول از آن جنبش، حمایتِ همه جانبه کرد، حمایتی که متأسفانه در خیزش96 و خیزش98 بسیار ضعیف بوده، هرچند در عین حال «خیزش 96 گفتمان مرکزی جامعه ایران را عوض کرده است» و بدون شک بر نگرش جامعه ی مدنی به آینده ی ایران اثر مهمی گذاشته که دیگر کمتر از سکولار دموکراسی را نمی پذیرد. باید دید در جنبشی که اکنون برای تحریم_انتخابات شروع شده، جامعه ی مدنی ایران چه کار خواهد کرد. از هم اکنون رژیم اسلامی با کمک نیویورک تایمز تبلیغات خود را برای دولت آقای حسن روحانی آغاز کرده است و شاید نایاک کارگزار اصلی رژیم در این کمپین تازه است، نمی دانم. بحثها در این مورد از جمله در هشتگ #انتخابات_نمایشی در توییتر ادامه دارد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفتم بهمن ماه 1398
January 27, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH